Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Direktørkontrakt

Når du er ansat som direktør, har du som udgangspunkt kun de rettigheder, som er udtrykkeligt aftalt i din ansættelseskontrakt. Du er ikke omfattet af de beskyttelseslove, der normalt gælder for lønmodtagere. Vi kan hjælpe dig med at få sikret dine vilkår i kontrakten.

Vær opmærksom på, at det ikke alene er din stillingsbetegnelse, der bestemmer, om du er direktør eller funktionær. Også dine referenceforhold og din beslutningskompetence har betydning. Du er højst sandsynligt ansat som direktør og ikke som funktionær, hvis du:

  • har det overordnede ansvar for virksomheden
  • er anmeldt til Erhvervsstyrelsen
  • refererer til bestyrelsen.

I så fald har du brug for at sikre dig dine individuelle rettigheder i din kontrakt. Vi anbefaler, at du altid kontakter os, inden du skriver under på en direktørkontrakt, så vores eksperter kan hjælpe dig med at sikre, at du får de bedst mulige ansættelsesforhold.

Hvad bør din kontrakt indeholde?

Dine rettigheder

I modsætning til funktionærer er du som direktør ikke beskyttet af følgende love – derfor skal du sikre dig rettighederne i din individuelle kontakt:

Funktionærloven
Ifølge funktionærloven har funktionærer rettigheder som blandt andet opsigelsesvarsler, godtgørelse ved usaglig opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse og lønkompensation ved klausuler. Som direktør skal du selv forhandle disse rettigheder ved ansættelsen, for eksempel ved specifikt i kontrakten at aftale, at funktionærloven er gældende.

Ferieloven 
Ifølge loven har lønmodtagere ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg samt feriegodtgørelse ved fratræden. Du er som direktør ikke omfattet af ferieloven, og du skal derfor selv forhandle dine rettigheder til ferie ved ansættelsen, for eksempel ved specifikt i kontrakten at aftale, at ferieloven er gældende.

Lov om Lønmodtagernes Garantifond 
Direktører er ikke omfattet af loven om Lønmodtagernes Garantifond, som garanterer lønmodtagere løn ved virksomhedens konkurs. Denne risiko må du derfor selv sørge for at få dækket i din kontrakt.

Konkurslovens privilegerede lønkrav 
Direktører er ikke omfattet af Konkurslovens privilegier, som sikrer lønmodtagere økonomisk ved konkurs.

Virksomhedsoverdragelsesloven 
Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer lønmodtageres rettigheder, hvis deres arbejdsplads bliver overdraget til en anden virksomhed. Som direktør er du ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og må derfor selv sørge for at sikre dig dine rettigheder i din kontrakt.

Arbejdsmiljøloven 
Direktører er ikke omfattet af arbejdsmiljøloven, der har til formål at sikre medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det er nemlig dit eget ansvar at sikre dette, når du er direktør.

Barselsloven 
Barselsloven, som giver ret til fravær med dagpenge i forbindelse med graviditet, er du som direktør ikke omfattet af. Du skal derfor selv forhandle dig til denne ret i din kontrakt.

Send os din kontrakt, inden du skriver under, så vores juridiske konsulenter kan rådgive dig.

Indsend kontrakt

Download en standarddirektørkontrakt

En direktørkontrakt er en individuel aftale, og indholdet varierer derfor meget. Vi har her udarbejdet en standarddirektørkontrakt, som du kan søge inspiration i.

Download vores standard-direktørkontrakt (word)
Se også direktørkontrakten med vores kommentarer (Word)

Hent direktørkontrakten på engelsk (word)

Opdateret: 10.07.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback