Privatlivspolitik

Når du kontakter Lederne, f.eks. via vores sider (Lederne.dk, Virksom.dk og Pro-org.dk) eller telefonisk, så indsamler, behandler og opbevarer vi oplysninger om dig. 

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivs- og cookiepolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig, uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det.

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler og opbevarer oplysningerne og hvem, vi videregiver dem til.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til politikken eller ønsker at benytte dine datarettigheder skal du kontakte os via vores kontaktformularer.

Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

Kontakt os som medlem eller tidligere medlem

Kontakt os som besøgende, kursist og andre

Formålet med indsamling af dine oplysninger
Formålet med at indsamle og behandle dine personoplysninger er at vurdere og besvare din henvendelse, at betjene dig som medlem, yde dig den bedste service, administrere vores websites, levere varer og tjenesteydelser og til brug for statistiske formål.

Hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve eller anden information fra os eller at deltage i konkurrencer, anvender vi dine personoplysninger i overensstemmelse med din anmodning.

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier. Ved hjælp af disse oplysninger, kan vi også gøre dig opmærksom på eksisterende fordele/services, samt tilbyde flere relevante services og produkter til dig.

Vi anvender disse oplysninger om dig
Når du er i kontakt med Lederne, behandler vi følgende typer oplysninger om dig.

  • Når du kontakter os om f.eks. et ansættelsesretligt spørgsmål eller søger om en ydelse i Lederne A-kasse, vil vi bede dig om en række oplysninger afhængigt af baggrunden for din henvendelse, således at vi kan give dig den bedst mulige rådgivning og/eller afgørelse i din konkrete situation. Der kan være tale om såvel almindelige som følsomme oplysninger. Behandlingsgrundlaget for disse oplysninger i Lederne findes i formålsbestemmelserne i Lederne, Lederne Pro og Lederne Virksom samt Lederne A-kasse. Vi har således som en faglig forening med særligt tilknyttet a-kasse direkte adgang i forordningen til at behandle medlemmernes personoplysninger, herunder at behandle oplysningerne på tværs i Lederne og sende information eller relevante tilbud til medlemmerne.

  • Almindelige personoplysninger, som vi skal bruge til at yde den service, du beder om. Disse oplysninger indsamles typisk i forbindelse med, at du bestiller en service, eksempelvis når du kontakter os med spørgsmål via webformularer, eller når du tilmelder dig nyhedsbreve, køber en ydelse, eksempelvis kurser i Lederne Kompetencecenter eller deltager i en undersøgelse.

  • Disse oplysninger omfatter almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, postnummer, cpr-nummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner samt din IP-adresse.

  • I særlige tilfælde vil det være nødvendigt at behandle oplysninger om dit helbred og lovovertrædelser samt dit medlemskab.

  • Oplysninger om trafik på hjemmesiden, herunder om din brug af vores tjenester på hjemmesiden. Det omfatter typisk oplysninger, der vedrører din anvendelse af vores tjenester på hjemmesiden. Det kan være oplysninger om, hvilke sider du har besøgt, hvor ofte du besøger hjemmesiden, eller om du er logget ind. Til disse formål bruger vi cookies.

Det lovlige grundlag for databehandlingen
Behandlingsgrundlaget for personoplysninger i Lederne, Lederne A-kasse og Lederne Kompetencecenter er fastlagt i formålsbestemmelserne i Lederne samt databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og arbejdsløshedslovgivningen.

Vi er forpligtet af medlemskabet, de aftaler der indgås, samtykker og Ledernes legitime interesser til at behandle personoplysninger uden yderligere foranstaltninger – såvel almindelige, jf. art. 6, stk. 1, litra a-f som følsomme personoplysninger, jf. art. 9, stk. 2, litra a-j samt art. 6, stk. 1, litra a-f.

Lederne, Lederne Pro og Lederne Virksom behandler personoplysninger med henblik på medlemsadministration fx indmeldelse og øvrig fagforeningsaktiviteter fx i forbindelse medlemsrådgivning. Behandlingen sker som led i de legitime aktiviteter, som vi har som faglig organisation, jf. art. 9, stk. 2, litra d (fagforeningshjemmel) og art. 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af retskrav) og art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt) og f (interesseafvejning). Behandlingsgrundlaget for behandling af cpr. nr. er databeskyttelseslovens § 11. I de tilfælde, hvor vi optager telefonsamtaler i henhold til dokumentations- og uddannelsesformål, er behandlingsgrundlaget art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning).

Lederne A-kasse behandler personoplysninger med henblik på medlemsadministration fx for at udbetale ydelser, yde rådgivning og for at overholde de retlige forpligtelser, der følger af arbejdsløshedslovgivningen. Behandlingsgrundlaget er som følge af arbejdsløshedslovgivningen primært art. 6, stk. 1, litra c (overholdelse af retlige regler) og litra e (udførelse af opgave i samfundets interesse). For at A-kassen kan træffe en korrekt afgørelse og i det hele taget overholde de retlige forpligtelser som Lederne A-kasse er underlagt, kan der også forekomme behandling af følsomme oplysninger fx fagforeningsforhold og helbredsoplysninger, jf. art 9, stk. 2, litra b og litra f-g samt art. 6, stk. 1, litra b, c, e og f og strafbare forhold, jf. art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. Behandlingsgrundlaget for behandling af cpr. nr. er databeskyttelseslovens § 11 og a-kasselovgivningen. I de tilfælde, hvor vi optager telefonsamtaler i henhold til dokumentations- og uddannelsesformål, er behandlingsgrundlaget art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning).

Lederne KompetenceCenter behandler personoplysninger om medlemmer og kunder fx ved salg af kurser. Behandlingsgrundlaget er primært art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Der kan også forekomme tilfælde hvor behandlingen bygger på dit udtrykkelige samtykke, jf. art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Opbevaring og sletning
De oplysninger, vi indsamler om dig på vores websites, lagres i vores Customer Experience System samt Customer Relation Management system (CRM system). Alle data opbevares i Danmark eller i andre EU-lande.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen eller har et andet sagligt formål med opbevaringen. I de tilfælde, hvor der er optaget telefonsamtaler, slettes disse efter 8 måneder.

Behandlingssikkerhed
Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at vurdere, om personoplysningerne håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til oplysningernes integritet og fortrolighed.

I tilfælde af brud på sikkerheden vil vi hurtigst muligt orientere myndighederne og de direkte berørte efter reglerne herom.

Ledernes brug af mails
Når vi sender nyhedsbreve og andet materiale, som ikke vedrører dine konkrete sager, får du henvendelserne på mail.

Når du modtager post fra os i en konkret sag, får du en advisering pr. mail om, at du har modtaget post på Mit Lederne, Lederne Pro eller Lederne Virksom. Det konkrete brev ligger som udgangspunkt alene, så du kan tilgå det ved at logge ind på de nævnte sider.

Såfremt disse ikke har en sikker mail, sender vi via ShareFile. Hvis uopsættelige og ekstraordinære omstændigheder betinger anvendelse af mail, sender vi så få personoplysninger muligt.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med en række services på lederne.dk benytter Lederne databehandlere til at udføre databehandling på vores vegne. Det er i alle tilfælde Lederne, der er dataansvarlig. Databehandlerne udfører den praktiske databehandling på vegne af Lederne. Lederne benytter databehandlere til håndtering af webformularer, NemID-login, nyhedsbreve og konferencetilmeldinger.

Særligt for kunder i Lederne KompetenceCenter – videregivelse af kundeoplysninger til Lederne
Lederne KompetenceCenter er en del af Lederne. Hvis du deltager i arrangementer, kurser eller uddannelser i KompetenceCenteret, videregiver KompetenceCenteret dine kundeoplysninger til Ledernetidligst 14 dage efter, KompetenceCenteret har registreret dine oplysninger.

Såfremt du vil frabede dig dette, skal du blot skrive en mail til kursus@lederne.dk med angivelse af ”Nej tak til videregivelse af oplysninger til Lederne”.

Dine datarettigheder
Du kan altid gå ind på Mit Lederne, Mit Pro eller Mit Virksom og se de oplysninger vi har om dig, herunder dem, du selv har givet os. Her kan du også rette, opdatere og indsende nye oplysninger til os.

Derudover har du ret til at få oplysninger om de personoplysninger, herunder eventuelle optagelser af telefonsamtaler, vi behandler om dig, og adgang til dem. Såfremt det viser sig, at de oplysninger, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, kan du anmode om at få oplysningerne berigtiget, slettet eller begrænset. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling og du kan bede om, at få dine data overført til dig eller en tredjepart.

Hvis du ønsker at kontakte DPO eller benytte dine datarettigheder skal du rette henvendelse via vores kontaktformularer:

Kontakt os som medlem eller tidligere medlem

Kontakt os som besøgende, kursist eller andet

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Opdatering af privatlivspolitikken

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi opdaterer og ændrer derfor denne privatlivspolitik, når det er nødvendigt. Du kan se datoen for seneste opdatering nederst på siden under "sidst opdateret". I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Opdateret: 17.05.2023