Om hjemmesiden

Her kan du læse mere om vores rådgivning på hjemmesiden, brug af cookies og vores privatlivspolitik.

Om vores rådgivning på hjemmesiden (disclaimer)
Lederne tilbyder alene denne hjemmeside som en service- og informationskilde til brugeren. Oplysningerne, som giver en generel og overordnet oversigt over flere ansættelses- og a-kasse-retlige områder, kan og skal ikke træde i stedet for en specifik juridisk rådgivning.

Hvis du er medlem af Lederne, har du mulighed for at få kvalificeret bistand fra vores jurister og advokater, og vi opfordrer dig til altid at forelægge dit juridiske spørgsmål eller problem med henblik på en selvstændig sagsbehandling - som vil omfatte den nødvendige sammenkædning af fakta og de enkelte regler og relevante/beslægtede retsområder.

Personlig og individuel rådgivning er en forudsætning for en præcis besvarelse og beskrivelse af din retsstilling.

Det fremgår af de enkelte dele af hjemmesiden, hvornår disse er ajourført. Lederne påtager sig intet ansvar som følge af ændrede forhold, herunder ny eller ændret lovgivning efter ajourføringstidspunktet.

Lederne påtager sig intet ansvar for indlæg på hjemmesiden, der ikke er udarbejdet af Lederne, eller indholdet af hjemmesider, der linkes til fra hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores brug af cookies via det grønne ikon nederst til venstre på vores hjemmeside.

Opdateret: 20.05.2022