Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Opgør med forældet syn på teamledelse

27. februar 2017

I tidens komplekse organisationer skal teams samarbejde i et virvar af omskiftelige formål, opgaver og konstellationer. Det kræver et nyt blik på opgaven med at udvikle teams, skriver forfatter og proceskonsulent Elisabeth Plum i en ny artikel i Ledernes elektroniske tidsskrift Ledelse i Dag.

Medarbejdere og ledere har gennem tiden måtte stå model til meget, når teambuilding er blevet sat på programmet. Raftingture, orienteringsløb, personlighedstest og meditation er blot en håndfuld af de forskellige aktiviteter, som virksomheder bruger for at styrke samarbejdet mellem medarbejderne.

Teamledelse er ikke ledelse af enkeltpersoner, men ledelse af teamets kultur

Forfatter og proceskonsulent Elisabeth Plum

I de senere års teambuilding har der særligt været fokus på teammedlemmernes ”indre,” men ifølge Elisabeth Plum er dette fokus dog ikke det mest effektive, når virksomheders brug af teams ændrer sig.  På mange arbejdspladser indgår medarbejderne ofte i flere forskellige teams, opgaveløsningen er mere kompleks, og målene for opgaverne flytter sig konstant. Det betyder, at tidligere tiders tilgange til teambuilding nemt kan blive spild af tid.

LÆS OGSÅ: Faglig ledelse skal tilbage i fokus

- I denne midlertidighed gælder det ikke om at opbygge et team, men om at opbygge kompetencer til at bidrage maksimalt i de skiftende teamkonstellationer, så vi har brug for en ny generation af teambuilding, påpeger Elisabeth Plum.

Hun beskriver i artiklen, hvordan den nye tilgang til teambuilding skal bygge på tre grundlæggende tanker:

1. Det kulturelle niveau er et virvar af relationer

Det afgørende er ikke, hvem de andre teammedlemmer er, men den kultur man sammen skaber. Der skiftes fokus fra enkeltpersoners adfærd til deres konkrete samspil, for teamkulturen er mere end summen af deltagernes adfærd. Teamledelse er ikke ledelse af enkeltpersoner, men ledelse af teamets kultur.

2. Kulturen skal passe til opgaverne

Der findes ikke en bestemt kultur, der er optimal til alle tider. Det vigtige er, at medlemmerne er opmærksomme på, hvordan de selv bidrager til kulturen, og hvordan de kan skifte til en anden kultur, når opgaverne forandrer karakter. Lederen skal skabe ”empowerment” og fleksibilitet.

3. Forskelle skal jongleres professionelt

For teams i komplekse organisationer er håndtering af forskelle selve omdrejningspunktet. Her skal ikke bare bygges bro mellem forskelle, men de skal aktivt bringes i spil for at møde de udfordringer og behov, der venter rundt om det næste hjørne. Teamet skal finde en passende måde, hvor de på én gang kan være et samlet team om en fælles opgave, og samtidig kan bruge deres indbyrdes forskelle konstruktivt.

LÆS OGSÅ: Virtuel ledelse rummer unikke muligheder og store udfordringer

Varierende typer af teambuilding er opstået som svar på bestemte udfordringer, og i dag eksisterer de forskellige tilgange side om side med hver deres fokus og styrker.

- Lederne skal foretage et kritisk valg, ud fra hvad der er mest effektivt i den aktuelle situation, for et ukritisk valg af de traditionelle former for teamudvikling kan hurtigt blive spild af tid – både medarbejdernes og lederens, fastslår Elisabeth Plum.