Mit Lederne

Nyheder

Hver sjette leder føler sig stresset

04. december 2017

Hver sjette leder har ”ofte” eller ”hele tiden” følt sig stresset i løbet af de seneste to uger. Blandt kvindelige ledere og ledere under 35 år er stresstallene højest. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne, som offentliggøres i dag. Undersøgelsen er baseret på svar fra 3.390 ledere primært i den private sektor.

Tre procent af de adspurgte ledere svarer ”hele tiden” på spørgsmålet om, hvor de ofte de har følt sig stresset i de to seneste uger, mens 14 procent sætter flueben ved ”ofte”. De i alt 17 procent af ledere, der i stort omfang har følt sig stresset, betyder, at lederes stressniveau er meget tæt på danskernes i almindelighed. Ifølge den seneste undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø angiver 15,6 procent af danskerne, at de hele tiden/ofte har følt sig stresset de seneste to uger.

For ledere er det altid muligt at løse opgaverne endnu bedre og altid muligt at gøre endnu mere – men kunsten er at sætte grænserne for sig selv i et potentielt grænseløst arbejde

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen

Blandt ledere er der dels en overvægt af kvinder, dels af unge blandt de stressede. Mens 14 procent af de adspurgte mandlige ledere ofte/hele tiden har følt sig stresset de seneste to uger, gælder det 20 procent af kvinderne.

I gruppen af unge ledere under 35 år vejer følelsen af stress væsentligt tungere i vægtskålen, end tilfældet er for de højere aldersklasser. 28 procent af lederne under 35 år har således ofte/hele tiden følt sig stresset i de seneste to uger mod eksempelvis 16 procent af lederne i alderen 40-44 år.

- Det er bekymrende, når hver sjette leder føler sig stresset, men det er samtidig værd at bemærke, at ledere ikke er mere stressede end resten af befolkningen. Som leder kan man ikke undgå travlhed og et periodevis stort arbejdspres. Samtidig oplever mange ledere, at de har et så spændende, fascinerende og komplekst arbejde, at det ind imellem kan være svært at lægge fra sig. For ledere er det altid muligt at løse opgaverne endnu bedre og altid muligt at gøre endnu mere – men kunsten er at sætte grænserne for sig selv i et potentielt grænseløst arbejde, siger arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: To ud af tre ledere har haft stress samtale med medarbejder

Mange årsager til lederes stress

Ifølge undersøgelsen er der mange forskellige årsager til, at ledere føler sig stresset. Topscorer blandt de ledere, der har angivet, at de hele tiden, ofte eller somme tider har følt sig stresset de seneste to uger, er egne høje ambitioner og forventninger, skarpt forfulgt af manglende informationer i god tid om vigtige beslutninger og ændringer, modstridende krav, manglende klare mål og konflikt mellem arbejde og privatliv.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Stress opdages oftest af lederen

- Der er rigtig mange årsager til, at ledere oplever følelsen af stress, men flere af de faktorer, lederne i undersøgelsen peger på, handler om høje forventninger, informationer, de savner, modstridende krav og uklare mål. Det understreger betydningen af, at lederne skal lede opad. Lederne skal i dialogen med deres chef sætte præcise ord på deres ledelsesmæssige behov og sørge for at have den tilstrækkelige viden og nogle gode rammer at agere inden for. Uden gode rammer er det umuligt for lederne at prioritere, og det medfører en øget risiko for, at bægeret på et tidspunkt flyder over, siger Lars Andersen.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Dele af undersøgelsen er endvidere foretaget i samarbejde med Psykiatrifonden.