IT-kriminelle på spil: Flere og flere virksomheder udsættes for hackingforsøg

Syv ud af ti ledere fortæller, at deres virksomhed har været udsat for forsøg på hacking de seneste to år – og corona har forstærket tendensen. Godt halvdelen af lederne oplever nemlig, at mængden af hackingforsøg er steget under coronakrisen.

25. januar 2022

Den seneste tid har vi hørt om flere både større og mindre virksomheder, som bliver ramt af hackerangreb –og de ramte virksomheder er desværre ikke enlige svaler, viser undersøgelse fra Lederne.

I en undersøgelse, som Lederne har gennemført blandt 1.146 private ledere, svarer 71 procent af lederne nemlig, at deres virksomhed har været udsat for forsøg på hacking inden for de seneste to år.

Samtidig svarer 16 procent, at de har oplevet et decideret hackerangreb inden for det seneste år, mens 27 procent har været ramt af et hackerangreb inden for de seneste tre år.

- At så mange virksomheder oplever at blive udsat for forsøg på hacking – og hver fjerde endda har oplevet et egentlig angreb inden for de seneste tre år – kommer desværre ikke bag på mig. Vi ved, at truslen fra cyberkriminalitet og hackere de seneste år har været meget høj og kun bliver større og større i takt med, at vi som samfund og erhvervsliv bliver mere og mere digitale, siger Birgitte Alstrøm, der er ledelsesrådgiver i Lederne.

I sin ledelsesrådgivning støder Birgitte Alstrøm ofte på ledere fra virksomheder, der er i tvivl om, hvordan de på bedste vis kan sikre sig mod den stigende cybertrussel, og ifølge hende er det et område, som det er vigtigt, at alle virksomheder har et stort fokus på, da konsekvenserne ved et hackerangreb kan være fatale for såvel små som store virksomheder.

Hun hilser derfor også regeringens nye nationale strategi for cybersikkerhed meget velkommen.

- Det er meget positivt med et særligt fokus på cybersikkerhed. Menneskers digitale adfærd er afgørende for, at vi kan bevare en høj cybersikkerhed. Vi har derfor både brug for flere specialister på området, samtidig med at voksne, børn og unge får en øget generel forståelse for og træning i cybersikkerhed. En forudsætning for at opnå det er, at vi får uddannet nok eksperter til at kunne følge med den stigende efterspørgsel, siger hun.

Coronakrisen har fået hackerne til at gå mere aggressivt til værks
I samme undersøgelse svarer godt halvdelen af de private ledere, nemlig 49 procent, at de har en oplevelse af, at mængden af hackingforsøg er steget under coronakrisen, hvor mange også i perioder har arbejdet en del mere hjemmefra end normalt.

Det overrasker desværre ikke Ledernes ledelsesrådgiver, som også har oplevet, at den bratte omstilling til tvungen hjemmearbejde for mange ledere og medarbejdere var en stejl læringskurve i forhold til it-sikkerhed. 

- Heldigvis har mange virksomheder fået øjnene op for, at det her er et vigtigt område at få sat fokus på i en tid, hvor vi kun bliver mere og mere digitale i vores arbejdsgange. Faktisk kan vi se i vores undersøgelse, at tre ud af fire virksomheder i dag bruger flere ressourcer på at sikre it-sikkerheden i virksomheden, end de gjorde for to år siden, siger hun.

Og det er penge givet godt ud, mener Birgitte Alstrøm.

- For virksomheder er det ikke længere et spørgsmål, om de kommer til at blive udsat for et hackerangreb, men snarere hvornår de bliver udsat for et hackerangreb. Et hackerangreb kan medføre milliontab. Derfor anbefaler vi alle ledere og virksomheder, at man får trænet sine medarbejdere løbende i sikker digital adfærd, gør brug af eksperter på området til løbende at lave en it-risikovurdering, investerer i forebyggelse frem for brandslukning og sidst, men ikke mindst, at man har udarbejdet en beredskabsplan for, hvad man helt konkret vil gøre den dag, man står midt i et hackerangreb, slutter hun. 

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk