Mit Lederne

2019

Rigtigt at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor

09. januar 2019

Ledernes formand ser positivt på regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor. Det er ikke mindst rigtigt set med et eftersyn af de offentlige lederuddannelser og nedsættelse af et kompetenceråd. Men der er behov for at rette op på ”systemfejl” i forhold til lederne i den offentlige sektor.

- Det er en rigtig god idé med et grundigt eftersyn af, hvordan vi bruger midlerne til lederuddannelse og kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Vi har alle en interesse i, at lederne og medarbejderne i den offentlige sektor til enhver tid har de rigtige kompetencer, og at vi bruger skattekronerne bedst muligt.

Sådan siger Svend Askær, formand for Lederne, i en kommentar til regeringens udspil til ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor, som innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremlagt i dag.

Det er meget vigtigt, at de enkelte sektorer aldrig lukker sig om sig selv. Sammenhængskraften mellem sektorerne bør tværtimod hele tiden styrkes til gavn for borgerne. Derfor er jeg også lidt ærgerlig over, at udspillet på en række områder alligevel kun inddrager den offentlige sektor i de konkrete forslag.

Formand for Lederne Svend Askær

Svend Askær bakker derfor op om regeringens plan om både et eftersyn af lederuddannelserne og at nedsætte et nyt såkaldt kompetenceråd. Rådet skal undersøge, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling, om indsatserne har den ønskede effekt, og om midlerne anvendes på den bedste måde.

Svend Askær roser også, at regeringen vil nedsætte en taskforce, som skal undersøge, hvordan der kan skabes mere mobilitet mellem de enkelte sektorer – både mellem de forskellige dele af den offentlige sektor og den private sektor.

- Det er meget vigtigt, at de enkelte sektorer aldrig lukker sig om sig selv. Sammenhængskraften mellem sektorerne bør tværtimod hele tiden styrkes til gavn for borgerne. Derfor er jeg også lidt ærgerlig over, at udspillet på en række områder alligevel kun inddrager den offentlige sektor i de konkrete forslag. Hvorfor fokuseres der eksempelvis kun på at udvikle de offentlige lederuddannelser i stedet for at tænke i en fælles lederuddannelse, hvor man kan lære af hinanden på tværs af sektorer, spørger Svend Askær.

LÆS OGSÅ: Hver femte leder har ingen lederuddannelse

Lederne bør stå uafhængigt i den danske model

Svend Askær ser mange gode takter i regeringens udspil, som blandt andet følger op på Ledelseskommissionens arbejde. Det gælder også et serviceeftersyn af det nuværende samarbejdssystem på de offentlige arbejdspladser og et ønske om at skabe mere ledelsesrum til den enkelte leder blandt andet ved at etablere smallere ansættelsesudvalg, end det ofte er tilfældet i dag.

Men Svend Askær savner et meget vigtigt element i udspillet.

- Lederne i den offentlige sektor bør have nye aftaler om deres løn- og arbejdsvilkår. Det er en systemfejl, at vilkårene for de fleste offentlige ledere i dag forhandles af de samme faglige organisationer, som varetager medarbejdernes interesser. Lederne har et særligt ansvar og en særlig loyalitet over for deres arbejdsgiver, og det kan skabe interessekonflikter, at de nu typisk er i samme faglige organisation som deres medarbejdere, siger Svend Askær.

LÆS OGSÅ: Flere og flere over 70 år bliver på jobbet

Derfor bør lederne i den offentlige sektor have en uafhængig position i den danske model på det offentlige arbejdsmarked, ligesom lederne i den private sektor har det.

- Det vil sikre lederne mere rum til at lede i klar overensstemmelse med de politiske mål og prioriteringer fra kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget. Til gengæld skal lederne kunne regne med opbakning til deres ledelsesbeslutninger fra det politiske system, hvilket ofte er udfordringen for lederne i den offentlige sektor i dag, siger Svend Askær.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk