Mit Lederne

Nyheder

Retningslinjer skal tydeliggøres af lederen

29. august 2018

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: Sidste uges dilemma handlede om produktionschefen Dorthe. Hendes medarbejdere følger ikke sikkerhedsprocedurerne når de omgås ætsende kemikalier, og når hun påpeger det over for direktøren Asger, får hun at vide, at han bakker hende op, men han gør dog intet for at rette op på problemet.

Bjarne Henning Jensen, ledelsesrådgiver hos Lederne, anbefaler Dorthe at vælge løsning nummer 2.

- Det er hendes ansvar som produktionschef, at medarbejderne følger procedurer og forskrifter. Hun har desuden de ledelsesmæssige magtmidler til at sikre, at det sker, siger han.

Bjarne Henning Jensen fremhæver, at det er kommunikationen der skal arbejdes på i virksomheden.

- Dorthe må lægge sig i selen og kommunikere sit budskab i meget klare vendinger og have en række eksempler på, hvad medarbejdernes lemfældige omgang med kemikalierne kan føre til, forklarer ledelsesrådgiveren.

LÆS OGSÅ: Brug dit netværk, når du søger job

Han påpeger desuden også, at det er vigtigt, at Dorthe som produktionschef følger op på problemet. 

- Dorthe skal sørge for, at procedurerne bliver efterlevet. Hun skal være mere opmærksom i hverdagen og ikke se gennem fingre med selv de små forseelser. Hun skal tjekke medarbejdernes arbejdsgange bedre efter, og måske premiere de medarbejdere, som følger sikkerhedsprocedurerne. Derudover skal hun tydeligt markere, at den lemfældige omgang med kemikalier ikke tolereres og om nødvendigt uddele skriftlige advarsler til medarbejderne, når sikkerhedsprocedurerne ikke efterleves, siger han. 

I forhold til direktøren Asger, kan Dorthe godt bede om større opbakning.

- Dorthe kan overveje at bede Asger om at bakke hende op i handling. Fx ved at kommunikere direkte til medarbejderne, og indprente dem forståelsen af, at lemfældig omgang med kemikalier er uacceptabel, og at sikkerhedsprocedurerne kontinuerligt skal efterleves, siger Bjarne Henning Jensen.

LØSNINGSFORSLAG:

1. Hun kontakter arbejdstilsynet og gør dem opmærksom på forholdene.

2. Hun prøver endnu en gang at indskærpe sikkerhedsforskrifterne for sine medarbejdere i en noget skarpere tone.

3. Hun undlader at gøre noget, og venter på at der sker et uheld.


Sidste uges opfølgningsartikel