Mit Lederne

Nyheder

Private ledere siger nej tak til lederjob i offentlig sektor

28. august 2017

Nej tak! Sådan lyder svaret fra hovedparten af lederne på private danske virksomheder, når de bliver præsenteret for ideen om at fortsætte karrieren i den offentlige sektor. Viljen til at skifte sektor er noget større blandt de ledere, som p.t. bestrider offentlige lederjob, viser en ny undersøgelse fra Lederne.

Ifølge undersøgelsen, som er udarbejdet på baggrund af svar fra 2.120 ledere, er knap halvdelen, 47 procent, af alle lederne enten aktivt jobsøgende eller overvejer at skifte job. Når lederne med jobskifteplaner svarer på, hvor de forestiller sig, at karrieren skal fortsætte, åbenbares en klar forskel på de to sektorer. Mens kun 10 procent af de ledere, som i dag arbejder i en privat virksomhed, forestiller sig at skifte til en anden sektor end den nuværende, er 36 procent af de offentlige ledere klar til at sige ja til et lederjob i den private sektor.

Ledelsesrummet skal gøres større og mere fleksibelt, så også private ledere vil kunne se de udfordrende og spændende muligheder i et offentligt lederjob

Formand for Lederne Svend Askær

Formanden for Lederne Svend Askær finder den manglende vilje til sektormobilitet hos især private ledere bekymrende, men samtidig forståelig. Han mener, at de nye tal bør være et wake-up-call til politikerne.

- Politikerne skal blive langt mere bevidste om deres arbejdsgiveransvar. Mange privatansatte ledere synes, at der er for meget politisk indblanding i den offentlige sektor og for lidt frihed til at lede på den måde, de enkelte ledere gerne vil. Så hvis man vil højne kvaliteten af ledelsen i den offentlige sektor og gøre sektoren mere attraktiv for ledere, der i dag sidder i private virksomheder, kræver det en kulturændring. Ledelsesrummet skal gøres større og mere fleksibelt, så også private ledere vil kunne se de udfordrende og spændende muligheder i et offentligt lederjob. Og så skal det både blive lettere at belønne dygtige medarbejdere, der gør en ekstra indsats, og at afvikle samarbejdet med de medarbejdere, som ikke fungerer i jobbet, siger Svend Askær.

LÆS OGSÅ: Brug for ny viden om offentlige lederes udfordringer

Kan lære meget af hinanden

Han mener grundlæggende, at kvaliteten af ledelsen i både den offentlige og private sektor kan løftes, hvis der er større udveksling af dygtige ledere mellem de to sektorer.

- Offentlige og private ledere kan lære meget af hinanden. Mange offentlige ledere er for eksempel mestre i at håndtere krydspres og interessenter, der vil hver sin vej. Omvendt har private ledere også meget at bidrage med til den offentlige sektor, blandt andet fordi de altid har skullet arbejde under den markedskultur, som i højere og højere grad også vinder indpas i det offentlige. Det vil føre til værdiskabelse i begge sektorer og styrke det privat-offentlige samarbejde, hvis sektormobiliteten øges, fastslår Svend Askær.

LÆS OGSÅ: Hver femte leder har endnu ingen lederuddannelse

Ledernes formand håber, at Ledelseskommissionen, som er nedsat af regeringen med det formål inden årets udgang at komme med bud på en styrket ledelseskvalitet i den offentlige sektor, får udarbejdet nogle brugbare og konkret anvendelige anbefalinger.

Undersøgelsen om lederes jobskifteplaner er udarbejdet sammen med analyseinstituttet YouGov. Den offentliggøres i sin helhed i slutningen af september.