Nye regler for selvstændige om dagpenge/efterløn

Den 1. oktober kommer der nye regler på dagpengeområdet, som gør det nemmere at få dagpenge, hvis du både har haft egen virksomhed og været lønmodtager. Lederne gennemgår de vigtigste regler her.

07. september 2018

1. A-kassens skøn forsvinder
Fra den 1. oktober 2018 skal A-kassen ikke længere vurdere, om du har drevet virksomhed i ”væsentligt omfang”, som i dag er en af betingelserne for at kunne få dagpenge. I stedet kommer der et krav om, hvad du skal have haft af indkomst: Har du inden for de sidste tre år tjent mindst 228.348 kr. (2018), så opfylder du indkomstkravet. Du kan dog højest tælle 19.029 kroner med per måned (2018).

2. Du kan medregne al indkomst 
Alle de penge, du har tjent inden for de seneste tre år, vil tælle med, når vi opgør, om du er berettiget til at få dagpenge. Det gælder både A-indkomst, B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed, så fremover får du mulighed for at kombinere de tre former for indkomst, når vi regner på, om du opfylder indkomstkravet.

3. Sådan beregner vi din sats fra 1. oktober 2018
Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af, hvad du har tjent fra både lønarbejde og selvstændig virksomhed inden for de seneste 24 måneder, inden du blev ledig. Inden for de 24 måneder er det de 12 måneder, hvor du har tjent mest, som vi beregner ud fra. Din dagpengesats bliver herefter beregnet som et gennemsnit af denne indtægt (vi kan dog højest udbetale 18.663 kr. pr måned (2018).

4. Ophør af virksomhed bliver nemmere
Du skal fortsat ophøre helt med at drive selvstændig virksomhed for at kunne få dagpenge.  Men det bliver nemmere at ophøre med virksomheden, idet det fremover kun vil kræve, at du bliver afmeldt CVR-registret og får et ophørsbevis fra SKAT.

5. Mulighed for supplerende dagpenge til bibeskæftigelse
Har du haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, har du to muligheder for at få dagpenge:

 • Du kan ophøre med virksomheden og få dagpenge. Se, hvordan du ophører med virksomheden under punkt 4 ovenfor.
 • Du kan fortsætte med at have virksomheden som din bibeskæftigelse og få udbetalt supplerende dagpenge i ialt 30 uger. For at du kan vælge denne mulighed, kræver det dog, at du har arbejdet som lønmodtager i 480 timer, før du blev ledig, inden for en periode på seks måneder.

6. Opstart af virksomhed, mens du er ledig
Hvis du starter en virksomhed op, imens du er ledig, vil den også blive anset for at være en selvstændig bibeskæftigelse, men der bliver ikke stillet krav om, at du skal have haft de 480 lønmodtagertimer.

Du kan drive din virksomhed i 30 uger og få dagpenge ved siden af. Men husk, at du har 30 uger i alt, uanset om du bruger arbejdstimer i din virksomhed eller ej. 

Vær dog opmærksom på, at hvis du får dagpenge umiddelbart efter ophør med en selvstændig virksomhed, kan du først starte op efter en seks-måneders-jobsøgningsperiode.

7. Har du allerede en tilladelse til bibeskæftigelse? 
Hvis du allerede har fået tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse, kan du fra den 1. oktober 2018 fortsætte med virksomheden, men kun i 30 uger. Du får også 30 ugers tilladelse fra 1. oktober, selvom du på det tidspunkt har mindre end 30 uger tilbage af din nuværende tilladelse. 

8. Plusser og minusser i de nye krav til bibeskæftigelse

 • Du må arbejde i din virksomhed på alle tider af døgnet, det vil sige også i dagtimerne ml. kl. 8-17.
 • Du har mulighed for at arbejde på fuld tid i virksomheden i en periode uden at modtage dagpenge og dermed sætte dine supplerende dagpenge på pause. 
 • Du får mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge med op til 12 uger.  
 • Du skal være opmærksom på, at uger med supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde tæller med i de 30 uger. 
 • Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved at kunne overtage fuldtidsarbejde med dags varsel for at kunne få dagpenge (gælder også supplerende dagpenge).

9. Selvstændige og efterløn
Har du selvstændig bibeskæftigelse samtidig med, at du får efterløn, vil reglerne være de samme som i dag. 

10. SKAT’s definitioner har afgørende betydning for dig
I de nye regler er det defineret, hvornår der er tale om: 

 1. Selvstændig-aktiviteter 
 2. Lønmodtager-aktiviteter
 3. Fritidsbeskæftigelse
 4. Formueforvaltning. 

Men som noget nyt er det altid SKAT, der skal afgøre, om der er tale om det ene eller det andet. I Lederne A-kasse kan vi selvfølgelig vejlede dig ud fra alle reglerne, men du kan også altid kontakte SKAT og få deres vurdering. 

Her er par eksempler på de forskellige definitioner:

 • Du vil altid være selvstændig, hvis dit arbejde har et erhvervsmæssigt formål, du arbejder personligt med virksomheden, og du er CVR-registreret.
 • Hvis din omsætning er mindre end 50.000 kr. om året, vil aktiviteten blive betragtet som en fritidsbeskæftigelse, som du kan have uden begrænsningen på 30 uger, mens du modtager dagpenge. Du bliver dog trukket i dine dagpenge for de timer, du bruger på fritidsbeskæftigelsen. 
 • Hvis din omsætning overstiger 50.000 kr. om året, bliver aktiviteten ændret til selvstændig bibeskæftigelse med en begrænsning på de 30 uger.

Den 1. oktober lægger vi yderligere information om de nye regler på hjemmesiden, og du er også altid velkommen til at kontakte os. 

Kontakt os

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på tlf. 3283 3283