Milliarder af indefrosne feriepenge er på vej: Se hvor meget du får udbetalt

Enighed om udbetaling af tre ugers feriepenge betyder, at der er penge på vej til danske lønmodtagere.

16. juni 2020

Milliarder af indefrosne feriepenge er på vej
Regeringen og flere partier er enige om en sommerpakke, der skal kickstarte dansk økonomi. Det betyder, at tre ud af fem opsparede og indefrosne ferieuger skal udbetales til de danske lønmodtagere. Det svarer til ca. 60 milliarder kroner før skat.

Ifølge Finansministeriet vil pengene blive udbetalt til oktober, da det rent teknisk ikke kan lade sig gøre inden. Men forhåbningen er, at pengene vil sætte gang i forbruget:

”Udbetalingen af feriepengene er en kærkommen håndsrækning til et hårdt presset erhvervsliv og trængte familier, og noget som vi i Ledernes Hovedorganisation har kæmpet hårdt for. Forhåbentlig vil de ekstra penge sætte gang i forbruget, og dermed være med til at holde hånden under beskæftigelsen”, lyder det fra Ledernes cheføkonom Niklas Praefke.

Muligheden for at udbetale de ekstra feriepenge er opstået, fordi vi 1. september i år overgår til en ny ferielov. I den forbindelse har alle lønmodtagere fået indefrosset 5 ugers opsparet ferie, og det er altså tre af de fem uger, der nu bliver udbetalt. Ifølge Finansministeriet skal der forhandles om de sidste to uger til efteråret. For at få pengene udbetalt, skal du ansøge om udbetaling. Det ligger endnu ikke fast, hvordan eller hvornår du skal ansøge om udbetaling.

På baggrund af din månedsløn kan du her se en tabel med eksempler på, hvor meget du står til at få udbetalt. Beløbet er beregnet efter skat. 

Tallene skal tages med forbehold, da den enkeltes personlige forhold har stor betydning for skattebetalingen og det optjente beløb.

Eksempler på hvor meget du får udbetalt

Feriepenge Tabel

Vær opmærksom på, at topskatten i eksemplet sætter ind ved en månedsløn på 50.000 kr. eller mere. Det betyder, at de indefrosne feriepenge vil blive beskattet med omkring 15 pct.point mere end for de andre eksempler. I eksemplet betyder det, at personer med en indkomst på 50.000 kr. vil få udbetalt mindre i feriepenge efter skat end personer med en indkomst på 40.000 kr.

Forstå overgangsperioden og den nye ferielov
1 september i år overgår vi til den nye ferielov, men indtil da er vi i et overgangsår, som løber fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020 – og det er her, du har opsparet de feriepenge, som har været indefrosset hos en særlig Fond, der hedder Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden har haft til opgave at forrente pengene til du når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked fuldstændigt, hvor de så vil komme til udbetaling. Og det er denne del, den nye sommeraftale har ændret på, således at tre af de fem uger i stedet kommer til udbetaling til oktober i år.

Her kan du se et overblik over overgangen til den nye ferielov:

Feriepenge Udbetaling
Med den nye ferielov bliver måden, vi optjener og afholder ferie på, ændret. Vi overgår nemlig til såkaldt samtidighedsferie, som helt konkret betyder, at du kan afholde din ferie, stort set i takt med at du optjener den. 

Ferieåret vil fremover udgøre perioden 1. september til 31. august – og du vil kunne afholde din optjente ferie allerede måneden efter, du har optjent den - deraf begrebet ’samtidighedsferie’. Du skal afholde din optjente ferie inden for en periode på 16 måneder, fra d. 1. september til d. 31. december året efter, den periode kaldes ferieafholdelsesåret. 
Med det nye feriesystem vil du, ligesom i dag, optjene fem ugers ferie pr. år (det svarer til 2,08 dag pr. måned og 25 dage i alt).