Mit Lederne

Nyheder

Lederne skal skabe endnu mere værdi for medlemmerne

27. maj 2019

Lørdag var der kongres i Ledernes Hovedorganisation og generalforsamling i Lederne. Formand Svend Askær lagde i sin beretning vægt på, at Lederne skal blive endnu bedre til at skabe et attraktivt medlemskab for alle medlemmer. Det skal blandt andet ske gennem investeringer i digitalisering.

- Det er på grund af medlemmerne, vi er her. Det er medlemmerne, der er vores raison d`être. Det skal afspejle det, vi gør. Vi skal skabe værdi for såvel det enkelte medlem som hele medlemskredsen. Det er ikke bare det medlem, der aktivt bruger os, der skal finde os attraktive. Det gælder også de medlemmer, som kun er passive modtagere. Alle skal opleve, at de har et attraktivt medlemskab, der giver dem værdi.

Sådan sagde formand Svend Askær blandt andet i sin beretning i lørdags, hvor der både var kongres i Ledernes Hovedorganisation og generalforsamling i Lederne. Og formanden forklarede, at det netop er for at skabe mere attraktive medlemskaber, at Lederne i de kommende år investerer stort i en digital omstilling. Digitaliseringen vil både omfatte etableringen af nye serviceydelser og administrative effektiviseringer og vil sætte sit tydelige aftryk på stort set alt, hvad Lederne gør i de kommende år.

- Vi kan gøre langt mere for vores medlemmer, når vi taler om ledelse. Også her kommer digitaliseringen ind i billedet som et vigtigt redskab til at sikre vores medlemmer adgang til relevant viden og erfaring om ledelse. Kompetencecentrets produkter og viden om ledere og ledelse er ikke bare kommercielt vigtig for os. Den ledelsesmæssige viden og erfaring, der er samlet og til stede, også hos samarbejdspartnere, er et væsentligt aktiv, som i de kommende år skal bruges aktivt i forhold til alle medlemmer, sagde Svend Askær i beretningen.

Næstformand genvalgt
Formanden fremhævede, at Lederne i de seneste 25 år har fået langt flere medlemmer, men vi kan ikke tage for givet, at det vil fortsætte. Han forudser, at væksten i de kommende år primært skal komme fra unge, akademikere og kvinder. Og hvis der skulle komme en lederorganisation forbi, der som Lederne Søfart og Lederforeningen i TDC i det forløbne år, ønsker at blive en del af Lederne, er de naturligvis velkomne.

LÆS OGSÅ: Se Ledernes årsberetning for 2018

Svend Askær glædede sig også over, at Lederne i de seneste år for alvor har taget hul på at få placeret sig på det politiske danmarkskort:

- Fremadrettet skal det være synligt for alle politikere og meningsdannere, at hvis den politiske dagsorden handler om ledere eller ledelse, så vil det være svært at komme uden om os.

Der var kun et enkelt valg på generalforsamlingen, hvor den ene næstformand i Lederne – Lars Møldrup, formand for Lederne Sydvestjylland – var på valg, og han blev uden modkandidater og med bifald fra salen genvalgt for en ny to-årig periode. Formandskabet udgøres dermed fortsat af formand Svend Askær og næstformændene Kirsten Hvid Schmidt og Lars Møldrup.