Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledere tilbringer 12 timer om ugen i et mødelokale

24. april 2017

En stadig større del af danske lederes arbejdsliv tilbringes i mødelokaler. Ifølge en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lederne bruger ledere i gennemsnit knap 12 timer om ugen på at deltage i møder, hvilket sammenlignet med en undersøgelse fra 2015 er en stigning på næsten to timer.

Ifølge den nye undersøgelse, som er baseret på svar fra 1.847 ledere, bruger lederne nu 11,7 timer på interne og eksterne møder i løbet af en normal arbejdsuge. I Ledernes tilsvarende undersøgelse fra 2015 blev ledernes samlede tidsforbrug på møder opgjort til 10 timer ugentligt.

LÆS OGSÅ: Hver anden leder arbejder mere end 45 timer om ugen
Både i den private og offentlige sektor er mønsteret, at lederne bruger stadig mere tid i mødelokaler. Private ledere holder møder i 11,4 timer om ugen, mens de offentlige lederes tidsopgørelse nu er oppe på 14,1 timer.

Netop fordi møderne fylder så meget for ledere, er det vigtigt konstant at have for øje, at de bruger mødetiden så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt

Ledelsesrådgiver hos Lederne Birgitte Alstrøm

Til gengæld viser undersøgelsen, at ledere i 2017 bruger mindre tid på forberedelse og efterbehandling af møder, end tilfældet var i 2015. Ledernes vurdering er nu, at de på en normal arbejdsuge bruger 5,4 timer på at forberede sig til og efterbehandle de møder, de deltager i, mens tidsforbruget i 2015 blev opgjort til 7,2 timer. Også på dette punkt går tendensen på tværs af de to sektorer. Både private og offentlige ledere har således på to år skåret cirka to timer af den tid, de bruger på forberedelse til og efterbehandling af møder.

- Ledere i dag har hverken mere eller mindre tid i kalenderen til møder og mødeforberedelse, end de havde for to år siden. Og lægger man timetallene for mødedeltagelsen sammen med den tid, lederne bruger på at forberede sig til og efterbehandle møderne, viser undersøgelsen da også, at lederne i 2015 og 2017 i alt bruger den samme mængde tid, nemlig cirka 17 timer om ugen, pointerer Birgitte Alstrøm, ledelsesrådgiver hos Lederne.

Distanceledelse medfører møder

Der kan ifølge Birgitte Alstrøm være flere forskellige årsager til, at timeforbruget på mødedeltagelse stiger. En af forklaringerne er, mener hun, at stadig flere ledere har medarbejdere og leverandører, som fysisk sidder et andet sted, og det nødvendiggør telefon- og videomøder. En anden årsag er den mødeaktivitet, som implementering af forandringer kræver.

LÆS OGSÅ: Distanceledelse under lup

- Det er et grundlæggende vilkår i lederjobbet at holde og deltage i møder – og jo højere, du er i ledelseshierarkiet, desto flere møder har du typisk i kalenderen. Men netop fordi, møderne fylder så meget for ledere, er det vigtigt konstant at have for øje, at de bruger mødetiden så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt. De skal blandt andet forholde sig kritisk til, at de rigtige deltagere er inviteret med til møderne, at der bliver truffet de nødvendige beslutninger eller udviklet brugbare ideer samt at ledelsen af møderne er fokuseret, siger Birgitte Alstrøm.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Den offentliggøres i sin helhed i maj.
Ledernes MødeCenter