Mit Lederne

Nyheder

Ledelsespligten skal udnyttes

08. maj 2019

Sidste uges dilemma handlede om Morten, der er produktionsleder på en maskinfabrik. I hans afdeling var der to medarbejdere, der ikke kunne sammen, og den konflikt blev eskaleret til et punkt, hvor den ene medarbejder, skubbede voldsomt til den anden. Morten skulle derfor finde ud af, hvilke sanktioner, om nogen, medarbejderne skulle pålægges, og om kun den ene eller begge skulle pålægges sanktioner.

Teamchef og advokat hos Lederne Malene Saaby mener, at Morten burde have anvendt sin ledelsesret længe før:

- Morten havde observeret problemerne lang tid før, situationen eskalerede. Jo længere tid han var afventende, jo værre blev situationen. Derfor skulle Morten have benyttet sin ledelsesret. Man har som leder retten og pligten til at lede sine medarbejdere. Med ledelsesretten følger en ledelsespligt over for medarbejderne, og Morten kommer til at fremstå lidt handlingslammet i den her situation, fordi han ikke gør sin ledelsesmæssige pligt, siger Malene Saaby.

Når nu situationen er opstået, skal han som leder agere, siger Malene Saaby, der mener, at Morten skal vælge løsning nummer 1: 

- Ved at give dem en skriftelig advarsel får Morten gjort det klart for medarbejderne, at konflikten er uacceptabel. Det er dog endnu vigtigere, at han får fulgt op på sagen. Hvis han ikke følger med i, om situationen forbedres eller forværres, så risikerer han, at det samme, eller noget værre, sker igen. Derfor er det vigtigt, at han er bevidst om sin ledelsespligt, siger teamchefen.

- Morten kan vurdere, at siden de begge har erkendt forholdet, så er det ikke nødvendigt med en skriftlig advarsel. Det må han vurdere. Men det er stadig vigtigt, at han følger op på sagen, afslutter Malene Saaby.

LØSNINGSFORSLAG:

  1. Han giver dem begge en skriftlig advarsel og følger op én måned senere for at høre, hvordan samarbejdet forløber sig nu. 
  2. Han opsiger Flemming, da han ikke vil have medarbejdere, der råber og skubber til hinanden.
  3. Da begge medarbejdere har erkendt forholdet, indbyder han dem til et forsoningsmøde og foretager sig derefter ikke yderligere.

Sidste uges opfølgningsartikel