Mærkesag

Vi arbejder for ligestilling i ledelse – det betaler sig

Valgplakat

Udfordring

Vi mangler kvinder i dansk erhvervsliv, og den udfordring løser ikke sig selv. Vi skal have alle talenter i spil til gavn for innovation, produktivitet og trivsel – til gavn for Danmark.

Det står skidt til med ligestillingen på ledelsesgangene i Danmark, og selvom der er lige mange kvinder og mænd i vores land, så er kun 14 % af CEO’s kvinder. Som udviklingen ser ud nu, så har vi først en lige fordeling af mænd og kvinder i topledelse om 38 år. Det har vi brug for at gøre noget ved, hvis vi skal blive bedre til at tiltrække, fastholde og udvikle talenter på det danske arbejdsmarked.

Kvinder bruger i gennemsnitligt ca. en time mere om dagen på arbejde i hjemmet, som fx indkøb, madlavning, oprydning og børneomsorg end mænd (Rockwool Fonden, 2018). Kvinder tager også stadig mest barselsorlov. De nyeste tal fra Danmarks Statistik (2020) viser, at fædre, i familier hvor begge forældre har ret til barselsdagpenge, i gennemsnit tager 35 dages barselsorlov, mens mødre tager 280,1 dage. Vi har et kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark, hvor kun hver tredje heltidsansatte i den private sektor er kvinde (Dansk Industri, 2022). Og der er stadig mange uddannelser med overtal af det ene køn. Disse forskelle har betydning for kvinders løn- og karriereudvikling.

Flere kvinder i ledelse skal sikre Danmark de bedste forudsætninger for at klare sig godt i den internationale konkurrence, hvilket er afgørende for, at vi økonomisk har mulighed for at opretholde et velfungerende og bæredygtigt samfund.  

Lederne foreslår

Lederne arbejder frem mod 2030 for en 40/60 procent fordeling mellem kvinder og mænd i ledelse.  Lederne har følgende forslag til, hvordan vi når i mål:

  • De nye barselsregler og styrkelsen af lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i ledelse skal følges til dørs. Vi skal sikre, at reglerne får de forventede effekter for kvinders løn- og karriereudvikling.
  • Boligjobordningen skal forbedres og give familier nemmere og billigere mulighed for hjælp i hjemmet.
  • Der skal sættes aktivt ind for at gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg. 
  • Der skal oprettes et ligestillingsråd under ligestillingsministeriet. 
  • Der skal rettes fokus på ligeværd mellem kønnene – også når det kommer til løn.

Det betaler sig

Danske virksomheder og ledere har en klar interesse i, at alle talenter bringes i spil på arbejdsmarkedet og på den enkelte arbejdsplads. Virksomheders succes er afhængig af, at de kan tiltrække de bedste talenter på medarbejder- og lederniveau – det gælder nu og i fremtiden. Det giver bedre beslutninger at bringe forskellige tilgange og erfaringer til bordet. Dertil kommer, at rapportering på ligestilling bliver et væsentligt parameter, der kan give adgang til både ordrer og finansielle muligheder.
Valgplakat

Bliv klogere på kønsdiversitet

Uanset hvor langt du og din virksomhed er i arbejdet med kønsdiversitet, så giver vi dig her konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan du kan komme godt i gang - eller nå endnu længere.