Mit Lederne

Debat

Svær lederrolle, når medarbejdere skal tilbage til jobbet efter stress

29. november 2017

KLUMME AF VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: Hvor lang tid skal man forvente, at der går, før en stressramt medarbejder kan vende tilbage til sit job? Spørgsmålet kom fra en leder i mit netværk, som desværre havde en medarbejder, der var ramt af stress. Nu ønskede lederen at sætte en handlingsplan i gang, men han fandt det svært at vide, hvornår det var realistisk, at medarbejderen var klar.

Det samme spørgsmål bliver stillet i en ny undersøgelse, som Lederne har foretaget i samarbejde med Psykiatrifonden. I undersøgelsen, der er baseret på svar fra 1.018 ledere og offentliggøres i næste uge, svarer 41 procent af de ledere, som har fastholdt en medarbejder med stress, at det ”i høj” eller ”i meget høj grad” var svært at vurdere, hvornår medarbejderen var klar til at komme tilbage på jobbet. 34 procent fandt det ”i nogen grad” vanskeligt at vurdere.

Det er vigtigt, at der i forløbet er en tæt dialog mellem medarbejder og arbejdsplads

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Jeg må medgive, at jeg også befinder mig i den kategori, der mener, at det i høj grad kan været svært at vurdere, hvornår er medarbejder er klar til at genoptage sit job helt eller delvist. Dels fordi det er meget individuelt, dels fordi en lang sygemelding efter min mening ikke nødvendigvis er den bedste løsning. Derfor er det også vigtigt, at der i forløbet er en tæt dialog mellem medarbejder og arbejdsplads.

 

Som leder har man helt klart et ansvar for – sammen med medarbejderen – at lægge en handlingsplan, hvilket giver rigtig god mening, fordi det er trods alt medarbejderen, der bedst kan mærke, hvornår han eller hun er klar til at vende helt eller delvist tilbage på jobbet. Og så skal der selvfølgelig også tages højde for, at planen kan justeres undervejs, hvis der er behov for det. Men det er ikke altid så let, som det lyder.

 

LÆS OGSÅ: Svært for ledere at vurdere, hvor hurtigt stressramte medarbejdere kan komme tilbage

  

Grunden til at den førnævnte leder fra mit netværk var i tvivl om, hvornår medarbejderen var klar til at genoptage arbejdet, var, at han på et tidspunkt havde en anden medarbejder, der var sygemeldt med stress, og som han selv vurderede var ved at være klar til at genoptage arbejdet. Det mente den pågældende medarbejder absolut ikke – hun var således af den overbevisning, at hun på ingen måde var klar til en gradvis tilbagevenden til jobbet. Derudover ønskede hun heller ikke nogen form for kontakt med hverken leder eller kollegaer, hvilket unægteligt stillede lederen med de gode intentioner i en vanskelig situation.

 

Der er ingen tvivl om, at arbejdet med at få en syg medarbejder tilbage på jobbet har høj prioritet hos lederne, og det lykkes også for rigtig mange – som oftest fordi, der på mange virksomheder er sat fokus på stress og håndteringen af det. Og ofte er det heldigvis ikke kun ”helbredelse”, der er i fokus. Arbejdet med forebyggelse vægter også rigtig tungt på ledernes agenda.

 

LÆS OGSÅ: Tillid i højsædet på virksomheder med lavt stressniveau

 

Jeg har hørt fra flere ledere, at det kan være svært at tale om stress, og det er vanskeligt at vide, hvad man helt præcist skal gøre som leder, når man skal have den stressramte medarbejder tilbage i jobbet. Nogle ledere holder sig måske tilbage, fordi de ikke véd, hvad de skal gøre, eller de har en oplevelse af, at det er en situation, hvor de ikke må blande sig. Andre tror måske, at medarbejderen selv har styr på situationen.

 

Det kan absolut være svært at tale om stress og være vanskeligt at vide, hvornår en medarbejder er klar til at komme tilbage til jobbet. Men man finder i hvert fald ikke ud af det, hvis man som leder forholder sig passiv, mens medarbejderen kun kommer længere og længere væk fra arbejdspladsen for hver dag, der går. Og så skal medarbejderen selvfølgelig også være en aktiv medspiller. Svært og udfordrende kan det være – men det er som bekendt ingen undskyldning for ikke at være med til at gøre en forskel!

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 29. november 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration

Sidste uges klumme af Vibeke Skytte