Mit Lederne

Debat

Åbenhed er det bedste modtræk mod sexchikane

14. maj 2018

Lederne offentliggør i dag nye tal, der viser, at hver ottende kvindelige leder i Danmark har følt sig udsat for seksuel chikane inden for de seneste to år. Jeg gentager: Hver ottende – eller 13 procent. Det er, hvad undersøgelsen baseret på svar fra 1.269 medlemmer af Lederne viser.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, Vicedir. i Lederne. Klummen er bragt på Finans.dk og i Jyllands-Posten.

Vi kunne hos Lederne have valgt at læse undersøgelsen, diskutere dens resultater internt og lægge den på hylden. Men det ville ikke bidrage til at løse et problem, der har vist sig at være af en sådan karakter, at det kalder på handling. Derfor tager vi vores del af ansvaret og offentliggør i dag tallene, også selvom de fortæller om alt for mange tilfælde af seksuel chikane med ledere i den forurettedes rolle og i mange tilfælde også med chefer som dem, lederen har følt sig chikaneret af.

 

Som lederorganisationen for 115.000 medlemmer kan og vil vi ikke frasige os vores del af ansvaret for at højne vidensniveauet på dette område. Derfor har vi informeret vores medlemmer via hjemmeside og nyhedsbreve om, hvordan de bedst kan forebygge og håndtere seksuel chikane, og vi støtter medlemmer, der har brug for det via juridisk rådgivning eller trivselssparring.

#MeToo skal ikke fejes ind under gulvtæppet – #MeToo skal ses som en kærkommen lejlighed til at sætte behovet for et chikanefrit miljø på dagsordenen på de danske arbejdspladser.

Bodil Nordestgaard Ismiris, Vicedir. i Lederne

Jeg tror nemlig på, at åbenhed og viden er de bedste træk mod seksuel chikane på arbejdspladserne – og derfor er #MeToo-kampagnen så vigtig. Den giver os alle sammen mulighed for at tale åbent og frit om et emne, som hidtil har været omgærdet af stærke tabuer.

 

Men tale gør det ikke alene. Jeg mener, at lederne bærer et hovedansvar for at håndtere problemer med sexchikane, hvis de opstår, og det mener 96 procent af lederne i den nye undersøgelse også selv. Det er indiskutabelt, at det er en ledelsesopgave at tage aktivt stilling til, hvordan vi bedst muligt forebygger sexchikane på vores arbejdspladser. Og der må ikke herske usikkerhed i en virksomhed om sagsgangen og villigheden til at handle fra lederens side i tilfælde af sexchikane.

Vi kommer dog ikke problemet til livs, hvis ikke alle på arbejdspladsen støtter op om et chikanefrit miljø. Seksuelle chikanører findes desværre på alle niveauer på arbejdspladsen også blandt kunder, leverandører og borgere. Derfor skal det gøres eksplicit, at det ikke bare er legitimt, men at det forventes, at man som en god kollega træder i karakter, såfremt man er vidne til seksuelle krænkelser.

Til gengæld er det sidste, vi skal gøre, at ”putte” lederen i en spændetrøje. Det er nemlig præcis det, der vil blive konsekvensen af fagbevægelsens forslag om at skærpe ligebehandlingsloven med et såkaldt ”indirekte objektivt arbejdsgiveransvar”. Det indebærer noget så radikalt som at pålægge lederen ansvaret for at løfte bevisbyrden og dokumentere, at chikanen ikke kunne være undgået. Det har lederen i den daglige praksis af gode grunde ikke en kinamands chance for at leve op til. Det vil derfor sætte lederen under et unødigt pres, og et naturligt modsvar vil være at gribe til en mere kontrollerende ledelsesstil, hvor lederen overstyrer og sætter fokus på håndhævelse af formalistiske regler.

 

Overvågning vil spille en betydelig rolle, og prisen – som vi alle kommer til at betale for forslaget – vil være, at vi reducerer råderummet for medarbejderne til at udleve det sunde og gode, frie kollegaskab, som også er en væsentligt del af det at gå på arbejde. At lave lovgivning, der tager udgangspunkt i virksomheder som forbryderbander, tror jeg ikke er vejen frem.

 

Som organisation for danske ledere ser vi langt hellere, at man tager fat om problemerne med helt andre værktøjer i form af værdibaseret og dialogbaseret ledelse, hvor vi med lederen i hovedrollen sammen tager et ansvar for at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø. #MeToo skal ikke fejes ind under gulvtæppet – #MeToo skal ses som en kærkommen lejlighed til at sætte behovet for et chikanefrit miljø på dagsordenen på de danske arbejdspladser. Ikke at tage ansvar er uansvarligt, og det kræver handling.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

Bodil Nordestgaard Ismiris er viceadministrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.