Mit Lederne

Lønforhandling

Gode råd til lønforhandlingen

Vil du have mere i løn? Så sørg for, at din chef bemærker din indsats året igennem og forbered dig godt inden selve lønforhandlingen. 

I filmen klæder forhandlingsekspert Malene Rix dig på til din lønforhandling og længere nede på siden har vi samlet Ledernes bedste råd til, hvordan du forhandler din løn, så du står så stærkt som muligt i din lønforhandling.

Malene Rix har 15 års erfaring som forhandlingsrådgiver. Hun er også træner for en lang række udenlandske og danske topledere fra både den private og offentlige sektor. I en god lønforhandling handler det om at komme frem til en aftale, der tilgodeser begge parter og ikke om at få ret.

Hun foreslår derfor, at du udskifter argumentation og diskussion med tre andre kommunikationsformer:

  • Interview
  • Ideer
  • Handel

12 gode råd til Lønforhandling

Oplist dine succeser

Lav en liste over de gode resultater, du har opnået i forhold til virksomhedens strategiske mål i løbet af året. På den måde kan du fremvise konkrete succeser, der kan styrke din position i forhandlingen.

Vi har udviklet en logbog til lønforhandling, som kan gøre din forberedelse mere systematisk.

Se Ledernes logbog til lønforhandling (pdf)

Tjek Ledernes Lønstatistik

Undersøg, hvor du ligger lønmæssigt i forhold til Ledernes lønstatistik og i forhold til den ledergruppe, du tilhører. Pas på med at sammenligne dig med ledere i andre brancher, og husk at statistikken ikke er en facitliste, men en rettesnor. Lønstatistikken er primært et værktøj til at klæde dig selv godt på til forhandlingen.

Tjek Ledernes Lønstatistik

Se på din egen lønudvikling

Er din lønudvikling fulgt med din personlige og faglige udvikling? Måske har du været tilbageholdende de sidste par år eller har slet ingenting fået. Så er din løn reelt blevet mindre værd, fordi den ikke er fulgt med prisudviklingen. Derfor skal du måske stige fem procent i løn bare for at nå op på det samme niveau, som du tjente for to år siden.

Se på virksomhedens økonomi

I nogle virksomheder bliver det på forhånd meldt ud før lønforhandlingerne, hvor mange procent lønnen i gennemsnit reguleres med. Men hvis det tal for eksempel er tre procent, betyder det ikke, at du ikke nødvendigvis kan få mere, hvis du har ydet en særlig god indsats. På den anden side er det hverken realistisk eller loyalt at kræve 15 procent i lønstigning, hvis økonomien i virksomheden er dårlig.

Undersøg dine alternativer til lønstigning

I en lønforhandling er det ikke kun din løn, du kan forhandle om. Du kan også undersøge alternativer til en lønstigning. Det kan være god idé, at du på forhånd sætter dig ind i, hvad der findes af personalegoder, som du kan foreslå som alternativer til en egentlig lønstigning. Overvej, hvilke personalegoder der bedst betaler sig for dig, og sæt dig ind i, hvordan de forskellige goder beskattes.

Læs mere om personalegoder

Overvej, hvad dine argumenter er værd

Forud for forhandlingen, bør du overveje, hvad dine argumenter i forhandlingen er værd. Se sådan på det, at du eksempelvis bør have en lønstigning for to års nulstigning, et andet løntillæg, fordi du har fået mere personaleansvar og en tredje lønforhøjelse, fordi du har stået i spidsen for nye indsatser eller projekter.

Formuler dit mål

Formuler et mål og meld ud, hvad du forventer af forhandlingen. Målet må gerne være sat lidt for højt, så der er noget at forhandle om. Selv om det kan være svært, så er det nødvendigt at glemme alt om din beskedenhed og blufærdighed, for det er en del af forhandlingen at stille krav.

 

Læs om alternativer til lønstigning

Find tre gode grunde til, at du skal stige i løn

Formuler nogle få (maksimalt tre) gode grunde til, at du skal have noget med hjem i lønningsposen - uanset om det drejer sig om en regulær lønstigning eller personalegoder.

Du kan også bruge som argument, at din løn mindst bør stige med den procent, som forbrugerprisindekset er steget med det seneste år.

Tjek forbrugerprisindekset

Øv dig på dine argumenter

Øv dig på at fremføre dine argumenter. Jo flere gange du har sagt argumenterne højt, jo mere selvsikker og overbevisende vil du være til den endelige lønforhandling.

Spil spillet

Når forhandlingen begynder, så fremkom med dit krav og med dine argumenter. Vær klar over, at det første nej er ment som et forhandlingsoplæg. Vær tålmodig og bevar fokus. Du skal ikke lade dig gå på af, at din chef måske virker sur eller stresset. Det er en del af spillet.

Du skal ikke få dårlig samvittighed og slække på dit krav, fordi din chef oplyser, at virksomhedens økonomi ikke er til store lønstigninger, eller at der også skal være økonomi til en lønstigning til dine kolleger. Du har ydet en god indsats og fortjener en lønstigning. Bevar fatningen og fokus og gentag dine argumenter - eventuelt på forskellige måder.

Får du ikke den lønstigning, du ønsker?

Hvis din chef ikke kan give dig den lønstigning, du ønsker, kan du fremkomme med en liste over alternative krav.

Du kan eventuelt forsøge at få aftalt datoen for en ny lønforhandling, for det kan jo være, at virksomhedens økonomi bliver bedre efter et par måneder. Du kan også forhandle dig frem til en aftale om, at din lønstigning er betinget af, at du når nogle fastsatte mål inden for en nærmere defineret periode. Du kan ligeledes forsøge at forhandle om alternativer til en lønstigning i form af personalegoder.

Afslut i en god tone

Hvis du er tilfreds med resultatet af lønforhandlingen, så vis det. Hvis du er utilfreds, så bed din chef om at fortælle dig, hvad der helt konkret skal til, for at du kan få en større stigning næste gang. Gentag det, så du er sikker på, at I er enige, og skriv det ned.

Uanset udfaldet af forhandlingen, så afslut i en god tone – i skal jo arbejde sammen i året frem til den næste lønforhandling.

Relateret indhold

Personalegoder løn

Hvis din arbejdsgiver ikke er villig til at give dig mere i løn, kan det være en god idé at foreslå andre personalegoder.

Lønstatistik
Som medlem af Lederne klæder vi dig på til din næste lønforhandling. Hvad enten du skal forhandle løn til et nyt job eller skal til den årlige lønsamtale, så får du råd og vejledning af vores lønrådgivere.