Ledelse i en krisetid

Corona har for alvor bidt sig fast i det danske samfund igen, og hjemmearbejde, sygdom og isolation, mens man venter på testsvar, er hverdag på mange arbejdspladser. Vi har samlet det vigtigste du skal vide om distanceledelse i 7 gode råd, så du er klædt på til at håndtere denne ekstraordinære situation som leder. 

07. december 2020

Sådan leder du, når dine medarbejdere sidder med på distancen

Du er nok vant til at have syge medarbejdere, eller medarbejdere der arbejder hjemme i perioder - og de fleste af os har stået i situationer, hvor intet gik efter planen. Men det er de færreste af os, der har været i en situation, der matcher den, det danske arbejdsmarked befinder sig i lige nu.

Måske arbejder både du og dine medarbejdere hjemme, måske er nogle på kontoret og nogle hjemme, og måske er flere af dine medarbejdere bekymrede og utrygge ved ved situationen. Og det er da også en ganske usædvanlig situation, vi er i, som ingen af os har prøvet før – heller ikke ledelsesmæssigt, lyder det fra Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver i Lederne: 

Denne ekstraordinære situation kalder mere end nogensinde på god og tydelig ledelse, selvom det foregår på distancen

Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver i Lederne

Men hvordan udøver man god ledelse på afstand i en krisetid, hvor alt er vendt på hovedet? 

Når du skal lede på afstand
Fysisk afstand er et faktum i distancearbejde og distanceledelse. Nogle medarbejdere vil trives godt med et øget ansvar og større fleksibilitet og frihed, og vil have nemt ved at klare de koordinerende opgaver over mail, telefon og Skype, mens andre vil føle sig utrygge, isolerede og alene. Under en nedlukning er du som leder ikke længere fysisk til stede, og dine medarbejdere kan opleve, at opgaverne og ansvaret ændrer sig.

Uanset hvad står du som leder over for en særlig opgave, når der skal ledes på afstand.


Syv anbefalinger fra vores ledelsesrådgiver

1. Skab tydelighed og transpararens
Begynd med at skabe mest mulig klarhed over de opgaver, der skal løses under nedlukningen, og præcisér opgavernes indhold. Hvad skal der til for at arbejdet kan klares? Har medarbejderen den nødvendige viden og støtte til rådighed for at kunne løse opgaven?

2: Forventningsafstem og vær med til at sætte rammerne.
Hvilke forventninger har dine medarbejderne til dig som distanceleder, og hvilke forventninger har du til dem? Hvornår starter arbejdsdagen og hvornår slutter den? Her er det vigtigt at få forventningsafstemt med dine medarbejdere. Du kan med fordel gennemføre gruppesamtaler, hvor du og dine medarbejdere koordinerer indsatser og opgaver, og aftal fx en ugentlig møderutine med videomøder, Skype eller andre møder i det virtuelle rum. Husk, at du som leder ikke nødvendigvis kan rumme alt, giv plads til ideer og indspark fra dine medarbejdere. En ny situation kan kræve nye strukturer og midlertidige løsninger. Husk også, at når man arbejder hjemmefra, kan det være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid. Vær med til at sætte rammer for, hvornår dine medarbejdere er på arbejde og hvornår de har fri, så det hele ikke flyder sammen.

3: Følg op på trivsel
Det er vigtigt, at du sikrer dig, at medarbejderen har viden og ressourcer nok til rådighed til at kunne udføre sine opgaver. Fokusér derfor på, hvordan det går – ikke kun i relation til arbejdet, men også til medarbejderens trivsel.

4: Hold motivationen og vær opmærksom på forskelligheder 
Der er forskel på, om medarbejdere kan lide at arbejde hjemme, eller ikke. Men under en nedlukning er alle i samme båd, så som leder er du nødt til at vide, hvordan den enkelte medarbejder har det med situationen for at kunne holde motivationen oppe. Et godt råd kan være at holde løbende, korte virtuelle møder med den enkelte for at følge op på, hvordan det går.

5: Sæt dig ind i dine medarbejderes private situationer 
Arbejdspladsen er rykket ind i folks hjem, og derfor kan det være en god ide at sætte dig ind i – og anerkende – de forhold i hjemmet og medarbejderens liv, som har betydning for arbejdets udførelse. Det kan være børn som skal passes i hjemmet samtidig med, at medarbejderen skal passe sit job, støj, dårlig internetforbindelse, en følelse af isolering fra de andre medarbejdere, manglende informationsflow eller noget helt sjette.

6: Vis tillid til dine medarbejdere 
Det er væsentligt, at du som leder viser, at du tror på, at dine medarbejdere kan udføre deres arbejde på trods af situationen, og at du viser tillid til, at de vil indhente det forsømte. Det kan opleves som kontrollerende, hvis du ofte kontakter dine medarbejdere for at høre, hvordan det går med opgaverne, om det hele forløber efter planen, eller om budgettet holder. Ønsker du en hyppig kontakt, så lad det handle om arbejdets indhold. I Danmark har vi tradition for høj grad af tillid leder og medarbejder imellem, hvilket du bør udvise og understøtte.

7: Oprethold fællesskabet så godt du kan 
Når dine medarbejdere pludselig er afskåret fra sociale og faglige aktiviteter, er der stor chance for, at de kan savne faglig sparring, eller føle sig ensomme. Der er brug for samhørighed både leder og medarbejdere og teamet imellem. Husk også løbende sociale opdateringer fra alle i teamet. Det bidrager til at sikre et godt tilhørsforhold og uformel vidensdeling.

Læs også på Lederstof.dk

Relateret indhold