Mærkesag

Alle unge skal med – i job eller uddannelse

Valgplakat

Udfordring

I 2021 var omkring Ca. 43.000 unge mellem 15 og 24 år hverken under uddannelse eller i job, og udfordringen er desværre langt fra ny. I de sidste 20 år har vi forgæves forsøgt at få alle unge godt videre fra folkeskolen, men realiteten er, at vi ikke har formået at få hånd om problemet.

Det er både menneskeligt og samfundsmæssigt en falliterklæring, at vi år for år taber ca. 7 pct. af en ungdomsårgang. For vi har brug for at få alle unge med – så de kan forløse deres potentiale, og så danske ledere også i fremtiden har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Lederne foreslår:

I Lederne arbejder vi for at styrke virksomhedsrettede indsatser for unge, som hverken er under uddannelse eller i arbejde. Ledere spiller en helt central rolle, for de kan være med til at give de unge succesoplevelser, som kan veksles til en større lyst til mere uddannelse på sigt. Og vi ved, at tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet øger sandsynligheden for, at unge er i gang med en uddannelse eller i job som 25-årige.

 

Lederne arbejder konkret for:

 • En bred trepartsaftale, som skaber mere fleksible uddannelsesveje og en tættere kobling til erhvervslivet og som sikrer, at alle unge får kompetencerne til at udfolde deres potentiale.

 • Nationale måltal med fokus på at øge unges trivsel i folkeskolealderen.

   

 • Et nationalt videnscenter, som samler forskning i unges trivsel. Videnscenteret skal koordinere og samle viden og sikre, at viden udbredes og omsættes til konkrete indsatser.

   

 • Et stærkt partnerskab med erhvervslivet i alle kommuner, så udsatte unge bliver mødt af virksomheder og ledere, der kan hjælpe de unge i job, virksomhedspraktik, løntilskud og lign.

   

 • Længerevarende virksomhedspraktikker og udvidet karrierevejledning for børn og unge i grundskolen med risiko for ikke at færdiggøre en uddannelse.

Hvad gør Lederne for at hjælpe de unge?

Lederne er i samarbejde med Cabi i gang med at skabe netværk over hele landet for ledere, der sammen med lokale aktører ønsker at gøre en forskel for unge, der hverken er under uddannelse eller i job. Formålet er at bringe de unge tættere på arbejdsmarkedet og give dem succesoplevelser, så de genfinder troen på sig selv og tager skridtet videre enten mod uddannelse eller fastansættelse. Du kan læse mere om Lederalliancen her.

Det betaler sig

Det er et tab for dansk økonomi og det danske erhvervsliv ikke at have adgang til den arbejdskraft, der er brug for. Danmarks velstand kan styrkes med 13,7 mia. kr. om året ved BNP, hvis blot 1 pct. flere af de 12.000 unge i hver kommende generation kommer i uddannelse eller arbejde som 25-årige.
Valgplakat

Fremtiden er ung!

Alle unge skal med i job og i uddannelse. Derfor har vi skabt Lederalliancen
""
Fremtiden er ung
Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) præsenterer i udspillet ”Fremtiden er ung – sammen om unges sundhed og trivsel” fire overordnede anbefalinger. Ønsket er at skabe grundlag for initiativer, der kan være med til at give endnu flere unge et sundt og godt liv.
Lederalliancen hjælper unge i gang
Lederalliancen: Se, hvordan du som leder gør en forskel
Ca. 43.000 unge mellem 15 og 24 år er lige nu hverken under uddannelse eller i arbejde. Det er både en udfordring for de unge, for vores samfund og vores virksomheder. Vi har brug for de unges perspektiver og bidrag for at skabe en bedre fremtid. Du kan gøre en verden til forskel for et ungt menneske. Som leder kan du hjælpe vores unge godt i gang med deres arbejdsliv.