Mærkesag

Alle unge skal med – i job eller uddannelse

Lars Bo Henriksen

Udfordring

I 2022 var ca. 43.000 unge mellem 15 og 24 år hverken under uddannelse eller i job, og udfordringen er desværre langt fra ny. I mange år har vi forgæves forsøgt at få alle unge godt videre fra folkeskolen, men realiteten er, at vi ikke har formået at løse problemet. Det er både menneskeligt og samfundsmæssigt en falliterklæring, at 6,4 pct. af vores ungdomsårgange ender uden job og uddannelse. For vi har brug for at få alle unge med – så de kan forløse deres potentiale, og de kan bidrage til fremtidens vækst og velfærd.

Ledere kan vise de unge tillid og give dem ansvar gennem arbejdsopgaver, som er med til at udvikle den unge både fagligt og personligt og give den unge nogle succesoplevelser. Ledere kan tilbyde unge arbejdsfællesskaber gennem fuldtids- eller deltidsansættelser, fritidsjob, praktik osv., som kan give den unge tilknytning til arbejdsmarkedet og eventuelt inspirere den unge til at søge uddannelse.

Desværre angiver ledere og virksomheder en række barrierer for at tage de unge ind på arbejdsmarkedet. Privatansatte ledere oplever, at bureaukratiske udfordringer og tunge administrative processer samt manglende overblik over de gældende regler og tilskudsmuligheder er en hindring, når de skal ansætte unge. Disse barrierer skal mindskes for at gøre det nemmere for ledere at tage unge ind som en varig indsats.

Lederne foreslår

  • At Lederalliancen kommer på finansloven og dermed permanentgøres.
  • En bred trepartsaftale, som skaber mere fleksible uddannelsesveje og en tættere kobling til erhvervslivet, og som sikrer, at alle unge får kompetencerne til at udfolde deres potentiale.

Lederne arbejder for

  • I Lederne arbejder vi for at styrke partnerskaber mellem erhvervslivet og kommunerne, så udsatte unge bliver mødt mere direkte af virksomheder og ledere, der kan hjælpe med job, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og lignende. Dette understøtter Lederne med Lederalliancen, som er et partnerskab med videnshuset Cabi og Dansk Industri og med støtte fra Tuborgfondet. Lederalliancen bygger bro mellem virksomheder og deres ledere og kommunens ungeindsatser. Denne brobygning skal bringe de unge tættere på arbejdsmarkedet, så de kan tage skridtet videre enten mod uddannelse eller fastansættelse.

Læs mere om Lederalliancen her

  • Lederne søger indflydelse i forskellige råd, nævn og udvalg, hvor der er indsatser, der ligesom Lederalliancen kan hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet. Gennem presse og webinarer bliver kendskabet til Lederalliancen også udbredt.
  • Beslægtet med Lederalliancen arbejder Lederne for, at ingen uddannelsesveje ender i en blindgyde, og at alle får en afgangseksamen fra folkeskolen.  

Det betaler sig

Det er et tab for dansk økonomi og det danske erhvervsliv ikke at have adgang til den arbejdskraft, der er brug for. Danmarks velstand kan styrkes med 13,7 mia. kr. om året ved BNP, hvis blot 1 pct. flere af de 12.000 unge i hver kommende generation kommer i uddannelse eller arbejde som 25-årige.
Valgplakat

Vi har spurgt medlemmerne

En undersøgelse blandt Ledernes medlemmer viser, at der er stor velvilje blandt landets ledere til at hjælpe unge, som står uden arbejde eller uddannelse, tættere på beskæftigelse, f.eks. ved at tilbyde de unge praktik, fritidsjob eller ansættelse. Men bureaukrati og uigennemskuelige regler og tilskudsmuligheder kan lægge en dæmper på den gode vilje.

Ledere, der i forvejen hjælper unge i beskæftigelse, fortæller, at der er flere gevinster at hente – både rekruttering af nye medarbejdere, men også at man bidrager til at tage et helt nødvendigt samfundsansvar i en tid med mere end én bundlinje.

Samtidig mener Ledernes medlemmer, at en målrettet indsats for at få aktiveret de 43.000 unge, som hverken er i uddannelse eller job, vil kunne afhjælpe manglen på arbejdskraft i et betydeligt omfang.

Kilde: Fremtidens er ung, Lederne & DA, august 2022

Fremtiden er ung!

Alle unge skal med i job og i uddannelse. Derfor har vi skabt Lederalliancen
""
Fremtiden er ung
Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) præsenterer i udspillet ”Fremtiden er ung – sammen om unges sundhed og trivsel” fire overordnede anbefalinger. Ønsket er at skabe grundlag for initiativer, der kan være med til at give endnu flere unge et sundt og godt liv.
Lederalliancen hjælper unge i gang
Lederalliancen: Se, hvordan du som leder gør en forskel
Ca. 43.000 unge mellem 15 og 24 år er lige nu hverken under uddannelse eller i arbejde. Det er både en udfordring for de unge, for vores samfund og vores virksomheder. Vi har brug for de unges perspektiver og bidrag for at skabe en bedre fremtid. Du kan gøre en verden til forskel for et ungt menneske. Som leder kan du hjælpe vores unge godt i gang med deres arbejdsliv.