Sæt strøm til beskæftigelsesindsatsen

Ledernes A-kasse foreslår en forsøgsperiode efter genåbningen af beskæftigelsesindsatsen, hvor de fysiske samtaler som udgangspunkt erstattes af digitale eller telefoniske samtaler. De ledige skal dog fortsat have ret til en fysisk samtale, hvis de ønsker det.

Af Anne Bou Casals, direktør for A-kasse & Digitalisering i Ledernes Hovedorganisation. Bragt i A4 Arbejdsliv den 5. maj 2020.

06. maj 2020

Corona-krisen er en alvorlig mavepuster for det danske arbejdsmarked, hvor vi allerede har set antallet af ledige stige kraftigt, og der vil formentlig gå lang tid, før vi er tilbage på ret kurs igen. Det kan der siges rigtig meget negativt om, men i beskæftigelsessystemet er der kun ét at gøre, nemlig at sætte alle sejl for at hjælpe de ledige bedst og hurtigst muligt tilbage i job.

Kravene om antallet af samtaler skal fastholdes, men som udgangspunkt kan de i stedet holdes digitalt eller over telefonen.

Anne Bou Casals, direktør i Lederne.

Derfor vil vi fra Ledernes Hovedorganisation foreslå Folketingets partier, at man opsamler viden og drager nytte af de positive erfaringer, som både a-kasser og jobcentre har gjort sig allerede med digitale og telefoniske samtaler, som er afholdt med de ledige i de seneste uger, hvor alle fysiske samtaler i a-kasser og jobcentre har været lukket ned for at mindske smitterisikoen. Vi vil meget gerne bidrage med vores positive erfaringer i Lederne med frivillige telefoniske vejledningssamtaler – hvor 85-90 procent af alle nyledige i vores a-kasse takker ja til sådan en samtale (selv om beskæftigelsesindsatsen vel og mærke er suspenderet).

Vi vil klart anbefale, at der gennemføres en forsøgsperiode resten af 2020, så snart beskæftigelsesindsatsen genåbnes, hvor kravet om fysiske samtaler med de ledige midlertidigt sløjfes (det gælder både dem, der holdes i a-kasserne og jobcentrene). Kravene om antallet af samtaler skal fastholdes, men som udgangspunkt kan de i stedet holdes digitalt eller over telefonen. Den store fordel er, at vi kan holde fast i den nuværende kadence for antallet af møder for alle ledige, også selv om der er betydeligt flere ledige. Og vi kan endda udnytte ressourcerne mere effektivt, så vi kan yde en endnu mere intensiv og hyppig kontakt til de ledige, som er i risiko for langtidsledighed og kan have ekstra behov for hjælp til at komme hurtigere tilbage i job. Dertil kommer naturligvis det ikke uvæsentlige argument i disse tider, at vi med færre personlige møder kan medvirke til at reducere spredningen af corona-virus, samtidig med det bidrager til et reduceret klimaaftryk ved, at ledige, jobcenter- og a-kasse-medarbejdere ikke transporterer sig selv rundt i landet på kryds og tværs.

Det er vigtigt at slå fast, at alle ledige fortsat skal have ret til, at samtalerne holdes som et fysisk møde, hvis de selv ønsker det. På samme måde skal a-kassen og jobcentret kunne forlange et fysisk møde, hvis de vurderer, at det er det rette for at hjælpe den pågældende ledige tilbage i job. Vi mener, at resultaterne fra denne forsøgsordning fint kan bruges til at vurdere, om man fremover permanent kan fjerne kravet om fysiske samtaler for ledige. Heri kan også indgå evalueringen fra den række af nordjyske kommuner, som er gået sammen om et forsøg med et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for ledige. Den evaluering skal efter planen foreligge ved udgangen af 2020. Hvem ved, måske får corona-krisen den positive sideeffekt, at det blev startskuddet til for alvor at sætte strøm til beskæftigelsesindsatsen.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Anne Bou Casals
Anne Bou Casals
Direktør for A-kasse og Digitalisering
Mobil: 2469 2925
E-mail: abc@lho.dk