Lederne spiller nøglerolle i den digitale omstilling

Det er stærkt med det politiske fokus på digitalisering, men der er alt for lidt fokus på de ledere, som reelt står for eksekveringen af den digitale omstilling i virksomheden. De spiller en nøglerolle og har brug for bedre støtte.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrende Direktør i Lederne. Debatindlægget er bragt på Finans.dk.

13. marts 2019

Lad mig begynde med det positive. Det var helt rigtigt set, at regeringen i foråret 2017 nedsatte Disruptionrådet for at sikre, at Danmark skal være klar til at udnytte de enorme muligheder, som den teknologiske og digitale udvikling giver i fremtiden. Rådet har taget opgaven meget seriøst, og det er fornuftigt, at det får lov at fortsætte sit arbejde.

Når jeg kigger nærmere på de mange rapporter fra Disruptionrådet og regeringens ekspertgruppe om dataetik, er der én udtalt mangel. Mens der er meget fokus på erhvervslivet og virksomhederne overordnet set, er der alt for lidt fokus på de ledere, som reelt står for eksekveringen af den digitale omstilling i virksomhederne.

Viceadministrerende direktør i Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Man må også rose regeringen for, at den torsdag 14. marts holder Digitalt Topmøde, hvor ikke mindre end syv ministre med statsministeren i spidsen sætter fokus på, hvordan vi klæder Danmark bedst muligt på til digitaliseringens udfordringer og uanede muligheder. Jeg er så privilegeret at være en af de inviterede gæster og ser meget frem til at deltage i de spændende diskussioner.

Men her stopper rosen desværre. For når jeg kigger nærmere på de mange rapporter fra Disruptionrådet og regeringens ekspertgruppe om dataetik, er der én udtalt mangel. Mens der er meget fokus på erhvervslivet og virksomhederne overordnet set, er der alt for lidt fokus på de ledere, som reelt står for eksekveringen af den digitale omstilling i virksomhederne.

En enkel tekstanalyse taler sit tydelige sprog: I det massive materiale fra Disruptionrådet og ekspertgruppen med hele 97 dokumenter og 1.630 sider nævnes ordet ”virksomheder” hele 2.186 gange, mens ”leder” kun nævnes 24 gange og ”ledelse” 18 gange.

Den manglende fokus på ledere og ledelse er et problem, fordi lederne har en helt central placering i at skabe en ny kultur, nye organisationsformer og kompetencer hos medarbejderne. Og den omstilling er afgørende for, at virksomheden formår at omstille sig til en virkelighed med blandt andet intelligente robotter, blockchain, Internet-of-Things, 3D-print og teknologier, som vi slet ikke kender endnu.

LÆS OGSÅ: Lederne skal styre den kunstige intelligens

Skal Danmark lykkes med omstilling til nye digitale forretningsmuligheder, er teknikken bare et værktøj, og det er nødvendigt at have fokus på ledelse. Det er virksomhedsledere, der kommer til at afgøre, hvad og hvordan vi skal bruge de nye teknologier. Det lægger et stort ansvar på ledernes skuldre, men gør også, at samfundet skal sørge for de rette rammer for lederne.

Det handler først og fremmest om kompetenceudvikling. Ledelse i en digital tidsalder kalder på helt nye kompetencer, som uddannelsessystemet skal være leveringsdygtig i. Lederne skal være opdaterede til at kunne udvikle nye forretningsmodeller gennem digitale værktøjer og stå i spidsen for den digitale omstilling. Foreløbig er der afsat 35 millioner kroner – svarende til blot 3,5 procent af de samlede midler i regeringens digitale vækstplan – til et kompetenceløft af ledere i små og mellemstore virksomheder, og det batter langt fra nok.

Der skal meget mere fokus på ledernes rolle.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

some_bodil2Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.