Er det lederens ansvar at bage kage og udskifte pærer?

Noget af det, som kendetegner langt størstedelen af de ledere, jeg møder og har mødt, er ønsket om at gøre en forskel – kombineret med nogle ofte meget store ambitioner på egne, medarbejdernes og virksomhedens vegne. Men jeg hører også meget ofte om selvsamme lederes udfordringer med at føre ønskerne og ambitionerne ud i livet af den årsag, at de mangler tid og finder det drønhamrende svært at prioritere.

Af Vibeke Skytte, Direktør i Lederne. Bragt i Berlingske og på Business.dk.

04. september 2018

Erhvervspsykologen og forfatteren Maja Loua Haslebo har registreret det samme og tager temaet op i bogen ”Legitim Ledelse”, der udkom før sommerferien. Her opfordrer hun Danmarks ledere til at blive bedre til at sætte grænser for, hvad de involverer sig i og tager sig af.

Maja Loua Haslebo mener, at ledere skal bruge langt mindre tid på medarbejdernes trivsel samt det, hun betegner som ”stort og småt” på arbejdspladsen – lige fra at bage kage til et afdelingsarrangement til at udskifte en pære – for til gengæld at have et nærmest éntydigt fokus på ”kerneopgaven”.

Ledelse handler grundlæggende om at opstille rammer, mål og retning, men også om at skabe motivation og engagement

Direktør i Lederne Vibeke Skytte

I bogens indledning beskriver Maja Loua Haslebo, hvordan hun i sit virke som ekstern konsulent dagligt møder ledere og medarbejdere, der, som hun skriver, ”brænder for deres arbejde og ønsker at bidrage til velfungerende samarbejde om resultatskabelsen”. Men selv om hun ikke er i tvivl om de gode intentioner og høje ambitioner, er det tydeligt for hende, at mange er i tvivl om, hvordan de skal prioritere kræfterne, samt hvordan de skal håndtere særlige situationer og svære perioder.

I et videointerview, Lederne i forbindelse med bogudgivelsen har lavet med Maja Loua Haslebo, slår hun på tromme for et klart og afgrænset fokus på virksomhedens og/eller teamets kerneopgave, således at det er dén og kun den, samarbejdet og kommunikationen kredser om. Kan man som leder ikke holde fokus på det væsentlige, er hendes kontante melding, at så risikerer man at mislykkes som leder.

Og medarbejdernes velbefindende er ikke en kerneopgave for lederen, mener Maja Loua Haslebo. Hendes pointe er, at det stjæler tid fra kerneopgaven, fra faglig udvikling og fra ledelse af forandringer.

LÆS OGSÅ: Hvad betyder BREXIT for din arbejdsløshedsforsikring?

I naturlig forlængelse heraf understreger hun også, at det er en misforståelse, hvis lederen altid er tilgængelig. Tilgængelighed og deraf følgende afbrydelser går nemlig ifølge erhvervspsykologen ud over evnen til at fordybe sig.

Jeg er langt hen ad vejen meget enig i, at mange ledere har vanskeligt ved at prioritere og måske især at sige fra. De gode intentioner og ønsket om at gøre alle – især medarbejderne – glade, har ofte den skyggeside, at arbejdstiden ikke bliver brugt optimalt. Og jeg tror, at det er helt rigtigt, at man dagligt bør minde sig selv om, hvad kerneopgaven er, netop for at undgå at den dyrebare tid bliver brugt på noget forkert.

Til gengæld er jeg ikke enig i, at medarbejdernes velbefindende på jobbet ikke er en ledelsesopgave. Som jeg ser det, er trivsel og arbejdsglæde konsekvenser af god ledelse, og ledere og medarbejdere har et fælles – med stor streg under fælles – ansvar for, at medarbejderne trives og oplever arbejdsglæde.

LÆS OGSÅ: Ny rapport sætter fokus på mellemlederens udfordringer i en disruptiv tid

For et par år siden lavede Lederne og analyseinstituttet YouGov en undersøgelse om ledelseskompetencer, der viste, at evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde kom ind som den næstvigtigste kompetence i lederjobbet for linje- og mellemlederne – slået på målstregen af evnen til at skabe resultater.

Ledelse handler grundlæggende om at opstille rammer, mål og retning, men også om at skabe motivation og engagement. Derfor forstår jeg godt, når den førnævnte undersøgelse viser, at medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde har endog meget høj prioritet hos linje- og mellemlederne. Trivsel og arbejdsglæde er således et vigtigt grundlag for netop at kunne fokusere på kerneopgaven.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 5. september 2018, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration

Forrige uges klumme af Vibeke Skytte