Flere og flere tager lederuddannelse

Nye tal viser, at der er stor søgning på lederuddannelserne. Der er en markant stigning i antallet af ledere på både kortere kurser og længere akademi- og diplomuddannelser. Ledernes uddannelseschef glæder sig over udviklingen i en tid, hvor livslang læring for ledere er helt afgørende.

05. marts 2020

De danske ledere vil gerne blive endnu dygtigere. Det er det klare billede, når man kigger nærmere på de seneste tal for deltagelsen i lederuddannelser. På AMU-lederkurserne, som er kortere kurser, der typisk bruges af ufaglærte eller faglærte ledere, steg deltagerantallet med 11 procent fra første halvår 2018 til første halvår 2019.

Der har i flere år været stor interesse for og anerkendelse af ledelse som en særlig disciplin, man bør dygtiggøre sig indenfor, hvor ledelse måske tidligere for mange var noget, man bare gjorde uden at tænke så meget over det. 

Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne

Og tendensen er helt den samme for de længerevarende akademi- og diplomuddannelser inden for ledelse, som Ledernes KompetenceCenter udbyder i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Her deltog 15 procent flere ledere i 2019 end i 2018, fortæller Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne.

- Vi har i flere år set en tendens til, at flere og flere ledere gerne vil have papir på deres kompetencer, og derfor tager de en formel lederuddannelse på akademi- eller diplomniveau. Og vores erfaring er helt klart også, at det betaler sig i den videre karriere, fordi arbejdsgiverne i de senere år er blevet mere opmærksomme på at ansætte ledere, som har en formel lederuddannelse, siger Thomas Christensen.

Ledelse er blevet en anerkendt disciplin
Uddannelseschefen glæder sig i det hele taget over, at flere ledere tager en lederuddannelse – uanset om det er kortere kurser eller længere kompetencegivende uddannelser. 

- Det viser en stor interesse for og anerkendelse af ledelse som en særlig disciplin, man bør dygtiggøre sig indenfor, hvor ledelse måske tidligere for mange var noget, man bare gjorde uden at tænke så meget over det. Det er grundlæggende en meget positiv udvikling, som jeg er helt sikker på også er en væsentlig del af forklaringen på, at dansk erhvervsliv klarer sig rigtig godt i disse år, siger Thomas Christensen.

Han henviser til undersøgelser, der viser, at lederuddannelse giver en positiv effekt på bundlinjen. Og det er der gode grunde til:

- Når man prioriterer lederudvikling, lykkes man bedre med sine mål. Og på de længere kompetencegivende lederuddannelser har man for alvor tid til fordybelse og til at udvikle egne lederkompetencer. Og det er, når ledere omsætter teori og viden til en styrket ledelsespraksis, at det for alvor rykker, siger han.

Antal deltagere på AMU-kurser inden for ledelse

 Første halvår 2018   Første halvår 2019   Udvikling i % 
 10.592  11.794   +11 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet.

 

Antal deltagere på akademi- og diplomuddannelser inden for ledelse udbudt af Ledernes KompetenceCenter i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

 2018   2019   Udvikling i % 
 426  490  +15

Kilde: Ledernes KompetenceCenter.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk