Mit Lederne

Ledere bruger 12 ugentlige timer på møder

Ledere bruger 12 timer ugentligt på møder

Medlemmer af Lederne bruger gennemsnitligt 12 timer om ugen på møder. Ofte står udbyttet ikke mål med den tid, lederne bruger på møderne, viser spørgeundersøgelse

17. september 2020

Synes du, at din arbejdsdag som leder ofte går med møder? Så er du ikke alene. Knap halvdelen af de danske ledere går til mindst 10 møder hver uge. Og lederne bruger i gennemsnit 12 timer om ugen på møder. Det viser en spørgeundersøgelse blandt 2210 medlemmer af ledere.

 

De offentlige ledere bruger mest tid i mødelokalerne, næsten 14 timer ugentligt, mens de private ledere bruger godt 11 timer på møder om ugen. Tidsforbruget er stort set det samme, som da Lederne stillede samme spørgsmål i 2017, og det bør ikke være et mål i sig selv at bruge hverken mere eller mindre tid på møder, siger Birgitte Alstrøm, ledelsesrådgiver hos Lederne.

 

- Der er ikke noget rigtigt eller forkert, når det handler om, hvor meget tid, man som leder bør bruge på møder. Det afgørende er, om den tid man bruger, giver værdi. Og her viser undersøgelsen tydeligt, at der fortsat spildes for mange timer, fordi mødekulturen og mødeledelsen ikke er optimal, siger hun.

 

Birgitte Alstrøm henviser til, at 15 procent af lederne i undersøgelsen svarer, at udbyttet af møder ikke står mål med den tid og de ressourcer, de bruger på møderne. Samtidig er der de seneste tre år kommet flere overflødige møder i ledernes kalender.

 

I hvert fald hvis man kigger på svarene i den aktuelle undersøgelse og sammenligner med den tilsvarende fra 2017. I dag svarer knap hver femte leder, at de ofte eller meget ofte deltager i møder, som de synes er overflødige. I 2017 var det kun 1 ud af 10 (10%).

 

- Med den økonomiske situation, vi står i lige nu, har vi brug for øget effektivitet, vækst og trivsel i de danske virksomheder. Der er et kæmpe misforhold mellem på den ene side det behov og på den anden side undersøgelsen som viser, at der spildes mange timer på ineffektive og i visse tilfælde overflødige møder. De overflødige møder hæmmer effektivitet, kreativitet og motivation blandt medarbejderne, siger Birgitte Alstrøm. og tilføjer:

 

- Jeg opfordrer både ledere og mødeledere til at dyrke mødeledelse som en disciplin, der skal trænes, udvikles og optimeres på samme måde som mange andre forretningsprocesser i virksomheden. Det er et ledelsesansvar – både fra lederen og mødelederen, og det vil kunne aflæses direkte på bundlinjen.