Krisen får ledere til at droppe jobskifte-planer

Hver tredje leder overvejer at skifte job. Det tal er exceptionelt lavt. Den nuværende krise er en af hovedforklaringerne på den manglende lyst til jobskifte, lyder vurdering fra ledelsesrådgiver Flemming Andersen.

22. juli 2020

De seneste fem år har omtrent halvdelen af lederne i dansk erhvervsliv været aktivt jobsøgende eller gået med tanker om at skifte job. Men i 2020 er det tal faldet markant, og det er i dag kun hver tredje leder, der søger et nyt job eller overvejer et jobskifte.

Det viser en undersøgelse, som Lederne har gennemført blandt 5.838 erhvervsledere.

Tallene tyder på en mindre risikovillighed blandt lederne, vurderer ledelsesrådgiver i Lederne, Flemming Andersen.

- Det er ikke overraskende, når vi lige nu stadig er i en krise, hvor tingene er mere usikre og der er færre job at vælge mellem end normalt. Så gør mange simpelthen op med sig selv, at det ikke er det rette tidspunkt at kigge efter nyt job lige nu, siger han.

Flemming Andersen understreger dog, at det ikke er ensbetydende med, at flere ledere så kommer til at blive i deres nuværende stilling de næste mange år.

- Det er i dag de færreste, som bliver længe nok på en arbejdsplads til at kunne fejre 25-års jubilæum. Ja, selv 10års-jubilæer bliver efterhånden et mere og mere sjældent syn. Jeg tror derfor, at det lave antal af ledere, som overvejer jobskifte, er midlertidigt. Så snart der kommer klarhed over krisens omfang og mere ro på, tror jeg, vi vil se en større risikovillighed blandt lederne igen, siger han.

jobskifte_1
Coronakrisen har givet større ledelsesrum

Sideløbende med coronakrisen gør en anden tendens sig gældende for 2020. Der er nemlig markant flere ledere, som svarer, at de er tilfredse med deres arbejde.

I Ledernes nye undersøgelse svarer 76 procent, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres nuværende job. Det tal var 60 procent ved den seneste undersøgelse i 2018.

Den øgede tilfredshed kan ifølge ledelsesrådgiver Flemming Andersen delvist forklares med den udvikling, der er sket under coronakrisen. 

- Mange ledere har de senere år fået et større ledelsesrum og er i højere grad med til at sætte betingelserne for deres eget job. Det har den nuværende krise været med til at skubbe på, fx i forhold til hjemmearbejde, hvor mange har fået mulighed for at skabe større fleksibilitet i deres arbejdsliv og privatliv. Derudover betyder det øgede brug af hjemmearbejde, at nogle ledere i mindre grad påvirkes af forstyrrelser i løbet af dagen, hvilket også har øget tilfredsheden, siger Flemming Andersen.

jobskifte_2

Man kan dog ikke set bort fra, at de dårlige sider af krisen formentlig også har haft en positiv betydning for ledernes syn på deres eget job, vurderer Flemming Andersen.

- Hvis man som leder ved, at ens jobmuligheder er blevet færre og jobsikkerheden inden for ens felt derfor er skrumpet, så bør man fokusere mere på de positive af jobbet. For man ved, hvad man har, man ved ikke, hvad man får, hvis man skifter job i en usikker tid, siger han.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser

Presse- og analysekonsulent

Mobil: 2399 4962

E-mail: dib@lho.dk