Mænd går mere efter lederstillinger end kvinder

Mens godt hver anden mand selv får ideen til at blive leder, har kvinderne i højere grad brug for et skub fra deres egen chef, inden de tager lederspringet, viser ny analyse fra Lederne.

18. marts 2021

Vi ved, at der i dag er langt færre kvindelige end mandlige ledere til trods for, at kvinder og mænd som unge har stort set de samme ambitioner om ledelse. Derfor handler det måske mere om vejen hen mod lederjobbet end om ambitionsniveauet, når det kommer til den ulige fordeling mellem mandlige og kvindelige ledere. Der peger en ny analyse fra Lederne i hvert fald på.

I undersøgelsen har 6.118 ledere – både mænd og kvinder – svaret på, hvem der primært fik idéen til, at de skulle begynde en lederkarriere; og mens det blandt mændene er næsten hver anden, nemlig 48 procent, der svarer, at det var dem selv, angiver kun 39 procent af kvinderne, at det var dem selv, som fik ideen til at kaste sig ud i lederkarrieren. 

Omvendt svarer 51 procent af kvinderne, at det var deres daværende chef, som skubbede dem i gang med deres lederkarriere, mens 43 procent af mændene angiver en tidligere chef som personen, der fik dem til at gå ledervejen.

- De her tal peger jo på, at kvinder skal blive bedre til at bringe sig selv i spil og turde tage springet over til lederkarrieren, siger Nanna Simone Jensen, der er politisk konsulent i Lederne.

Ifølge Nanna Simone Jensen er det imidlertid ikke kun kvinderne, der har en opgave foran sig. Kultur spiller nemlig også ind og samtidig kan virksomhederne muligvis gøre noget mere, påpeger hun.

- I Danmark har vi ikke særlig stor tradition for at udlicitere det huslige arbejde og praktikken omkring vores børn til andre. Derfor kan man tale om, hvem der har karrierekortet derhjemme. For når der kommer børn ind i billedet, ser vi stadig, at kvinderne generelt tager den største tørn. Derudover handler det også om, at virksomhederne måske skal have større blik for, at kvinderne skal motiveres mere for at tage et lederjob, fortæller Nanna Simone Jensen.

De fleste virksomheder er interesserede i at få mest muligt ud af deres ansatte og de potentielle ledertalenter. Hvis vi for alvor skal have alle talenter i spil, så viser Ledernes tal, at virksomhederne med fordel kan have særligt fokus på kvindelige lederpotentialer.

- Vi ved, at kvinders ambitioner om ledelse begynder at falde omtrent dér, hvor de fleste typisk får børn. Her kan virksomhederne vinde talent, hvis de sikrer gode, fleksible rammer for lederjobbet, så kvinderne ikke skal have de praktiske mellemregninger med, siger Nanna Simone Jensen.

Mere barsel til far kan rykke på mønstret

Lederne har længe foreslået, at man fordeler barslen mere lige mellem mænd og kvinder ved at dele perioden med barselsdagpenge i forældreorloven ligeligt mellem forældrene.

- Det, tror vi på, vil gavne både kvinders karriere- og lønudvikling samtidig med at båndet mellem far og barn knyttes endnu stærkere. Vi ved, at mere barsel til fædre efterfølgende betyder, at de også involverer sig mere på hjemmefronten, fx ved at tage flere af barnets første sygedage, og derfor kan en mere ligelig fordelt orlov også få betydning for prioriteringen af kvinders karriere.

I Ledernes analyse kan man se, at des højere uddannelse en kvinde har, des større sandsynlighed er der for, at hun selv går aktivt efter en lederkarriere.

Det var således kun 37 procent af de kvindelige ledere med en kort videregående uddannelse, der selv gik efter lederkarrieren, mens det blandt kvinderne med en lang videregående uddannelse var 49 procent. Samme mønster gælder blandt mændene.

Samtidig peger tal fra Danmarks Statistik på, at des højere uddannelse et forældrepar har, des oftere tager fædre mere af barslen.

- Selvom man selvfølgelig ikke kan lave en direkte årsagssammenhæng mellem uddannelse, barsel og lederkarriere på baggrund af tallene, så er det interessant, at uddannelsesniveauet spiller en klar rolle i forhold til, om man går efter en lederrolle selv eller skal opfordres til det. Samtidig ved vi, at uddannelse også spiller ind i forhold til, hvor meget forældreorlov fædre tager, så alt andet lige peger det på, at det vil blive nemmere for kvinderne – uanset uddannelsesniveau – at vælge at gå ledervejen, når orloven bliver mere lige fordelt, siger Nanna Simone Jensen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Nanna Simone Jensen
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk