Coronaprægede arbejdsvilkår er det som stresser ledere mest

Selvom hjemmearbejdet på mange arbejdspladser er gået over al forventning, så føler mange leder sig stresset over eksempelvis at skulle lede på distancen. Forventeligt, men noget vi skal være opmærksomme på, hvis vi ønsker at fastholde effektiviteten på hjemmekontoret, lyder det fra Ledernes chefkonsulent.

23. januar 2021

Coronakrisen har gjort det nødvendigt at gøre meget af vores arbejde på nye måder – med afstand, håndsprit, mundbind, hjemmearbejde og digitale arbejdsgange. Det stresser mange ledere, viser ny undersøgelse fra Lederne med svar fra 1.450 ledere med personaleansvar.

I undersøgelsen er der 804 ledere, som har svaret, at de har følt sig stresset enten hele tiden, ofte eller sommetider inden for de seneste to uger. De er efterfølgende blevet spurgt om, hvad det er, som stresser dem; og her står det klart, at coronakrisen er den største stressfaktor.

Blandt de 804 ledere svarer 45 procent, at de stresser over ændrede omstændigheder på deres arbejdsplads grundet coronakrisen, som eksempelvis øget hjemmearbejde, distance fra teamet og så videre. Det svarer til, at hver fjerde af alle lederne – eller 25 procent – oplever stress over ændrede arbejdsvilkår som følge af coronakrisen.

- Vi ved fra anden forskning, at ledere generelt har oplevet hjemmearbejdet som mere udfordrende end medarbejderne. Mens medarbejderne har fået ro til at passe deres arbejde, så har lederne fået en masse ekstraopgaver – og det har ofte været opgaver, de ikke har skulle løse før. Det er en udvikling, vi skal være opmærksomme på, så medarbejderne stadig oplever god ledelse og får løst deres opgaver og så lederne ikke risikere at knække halsen, siger Signe Tønnesen, der er chefkonsulent i Lederne.

For mange ledere har personaleledelsen de seneste mange måneder foregået digitalt, hvilket har betydet en langt større systematik i ledelsesopgaven, b.la. for at sikre, at de havde kontakt med alle deres medarbejdere. Samtidig er det en anden opgave at opretholde en relation og at trænge igennem digitalt til medarbejderne end det er face-to-face, påpeger Ledernes chefkonsulent.

- Lederne har på meget kort tid skulle tilpasse sig nye opgaver og tilegne sig helt nye kompetencer. De har skulle lære, hvordan de bedst muligt kan lede den enkelte medarbejder på distancen. Det handler om opgaveløsningen, lavpraktiske forhold som fx om en medarbejder manglede et keyboard derhjemme, medarbejdernes trivsel, deres præferencer for kontakt og arbejdstider og de familiemæssige situationer i forhold til at skulle sidde hjemme og arbejde. Oveni alt det har de samtidig skulle sikre, at der opretholdes et fællesskab i afdelingen og på arbejdspladsen, siger Signe Tønnesen.

Største stressfaktor i år

Kigger man videre på, hvad der ellers stresser lederne, så spiller ledernes egne forventninger og ambitioner som vanlig en stor rolle for stressniveaet, ligesom mange også angiver, at de synes, at det er stressende at skulle tage stilling til andre menneskers personlige problemer i deres arbejde.

Coronakrisen er imidlertid den signifikant største årsag til stress blandt lederne. Og sammenligner man med en tidligere undersøgelse fra Lederne tilbage fra 2017, synes coronakrisen at fylde så meget, at øvrige stressfaktorer – såsom manglende klare mål for arbejdet, konfliktefyldte relationer med chefen og manglende balance mellem arbejdsliv og privatliv – ikke fylder lige så meget på stresskontoen som tidligere.

- Det er helt naturligt, at andre ting fylder mindre, når vi har så stor en krise som nu. Mange oplever usikkerhed omkring fremtiden. Kan virksomheden overleve? Skal vi fyre folk? Skal vi omlægge til helt andre opgaver? Det er store spørgsmål, som lederen ikke normalt skal forholde sig til på daglig basis. Samtidig skal de også rumme og håndtere deres medarbejderes usikkerhed, der bunder i de samme spørgsmål, siger Signe Tønnesen.

Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen og topledelsen har fokus på at støtte lederen i sit arbejde og understøtte fællesskabet på arbejdspladsen, så den enkelte leder ikke oplever at stå alene med disse store opgaver:

- Virksomheden kan understøtte lederens opgave ved at stå for hjælp til de praktiske ting som fx indretning af hjemmekontoret og digitale personaleaktiviteter, der kan erstatte julefrokost samt den daglige snak på tværs af afdelingerne. Men de skal også sørge for at klæde lederen ordentligt på til de nye arbejdsvilkår med viden og værktøj om distanceledelse og blended working, siger Signe Tønnesen.

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du har følt dig stresset i løbet af de seneste to uger? Mulighed for flere svar. 2020 2017
Mine egne forventninger og ambitioner er for høje 32% 37%
Ændrede omstændigheder på min arbejdsplads grundet coronakrisen 45% -
Jeg bliver ikke informeret om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid på mit arbejde 15% 27%
Der bliver stillet modstridende krav til mig i arbejdet 20% 24%
Der er ikke klare mål for mit arbejde 14% 22%
Der er konflikt mellem mit arbejde og privatliv 15% 20%
Relationen til min nærmeste chef er konfliktfyldt 10% 19%
Skal tage stilling til andre menneskers personlige problemer i mit arbejde 24% 17%
Karrierebegivenheder (fx nyt job, nye kolleger, ny chef) 8% 16%
Virksomheden stiller for høje krav 11% 15%
Konflikter på arbejdet bliver ikke løst 12% 15%
Livsbegivenheder (fx skilsmisse, sygdom, problemer i børnenes skole) 10% 13%
Jeg mangler indflydelse på mit arbejde 9% 12%
Andre årsager 24% 24%
Ved ikke 0% 1%
Kilde: Medlemsundersøgelse blandt 1.450 ledere med personaleansvar. Undersøgelsen er gennemført den 1.-5. december 2020. Der indgår kun svar fra de 804 ledere, som har svaret, at de hele tiden, ofte eller sommetider har været stresset inden for de seneste to uger.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk