Corona-krisen rammer arbejdsmarkedet hårdt

Ny undersøgelse i Ledernes medlemspanel viser, at over hver femte privatansatte leder arbejder på en virksomhed, som har måttet afskedige medarbejdere som følge af corona-krisen. Og det kan blive meget værre, når lønkompensations-ordningen stopper den 8. juli. Næsten hver tredje leder forventer, at deres virksomhed derefter bliver nødt til at fyre nogle af dem, der har været på lønkompensation.

10. maj 2020

- Det danske arbejdsmarked er ekstremt hårdt ramt af krisen. Det viser ikke bare de officielle ledighedstal, men også at hver femte af de privatansatte ledere arbejder på en virksomhed, som har måttet afskedige medarbejdere. Og det kan blive langt værre, hvis ordningen med lønkompensation stopper den 8. juli. Næsten hver tredje leder forventer, at nogle af de medarbejdere, som lige nu er på lønkompensation, derefter vil blive fyret. Sådan siger Niklas Praefke, cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, på baggrund af en ny undersøgelse i medlemspanelet blandt 982 privatansatte ledere. Han mener, at undersøgelsen giver et klart billede af, at der gemmer sig et betydeligt mørketal bag den officielle ledighedsstatistik. Mørketallet skyldes både dem, som er på lønkompensation og formentlig vil blive fyret, når den ordning stopper. Og det skyldes gruppen af funktionærer, som allerede er blevet fyret, men har tre måneders eller længere opsigelse og derfor ikke indgår i ledighedstallene endnu.

Erhvervslivet skal have en hjælpende hånd, og Ledernes Hovedorganisation har fremlagt syv konkrete forslag til en kickstart, som blandt andet indeholder frigivelse af de indefrosne feriepenge og kraftigt nedsat moms på restaurant- og cafébesøg.

Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne

- Vi skal langt fra lade os lulle i søvn af, at ledighedstallene i disse dage ligger stabilt. For bag de officielle tal gemmer der sig en endnu grummere virkelighed, som vi skal forholde os til. Derfor ønsker vi i Ledernes Hovedorganisation, at lønkompensations-ordningen bliver forlænget til minimum udgangen af august. Og derudover mener vi, at der er akut brug for en kickstart af dansk økonomi, hvor vi blandt andet giver privatforbruget et solidt boost for at give en hånd til erhvervslivet, siger Niklas Praefke. Erhvervslivet skal have en hjælpende hånd, og Ledernes Hovedorganisation har fremlagt syv konkrete forslag til en kickstart, som blandt andet indeholder frigivelse af de indefrosne feriepenge og kraftigt nedsat moms på restaurant- og cafébesøg.

Se Ledernes fulde plan for at kickstarte dansk økonomi

Niklas Praefke fremhæver også, at en åbning kan grænserne kan medvirke til at rulle dele af erhvervslivet i gang: - Vi håber virkelig, at regeringen snart melder ud, at den vil begynde at åbne grænserne. Danmark er et lille land, som er stærkt afhængig af udlandet, og for en del af erhvervslivet vil det have stor betydning at få åbnet grænserne. Det gælder naturligvis turismen, men det gælder også mange af vores eksportvirksomheder, som har brug for at kunne rejse ud for at sælge eller markedsføre deres produkter i udlandet.

Har din virksomhed været nødt til at afskedige medarbejdere som følge af corona-krisen? (%)

Ja

22

Nej

75

Ved ikke

3

Kilde: Undersøgelse i Ledernes medlemspanel. 982 privatansatte ledere har besvaret undersøgelsen i perioden 28. april-3. maj 2020.

 

Har din virksomhed hjemsendt medarbejdere som følge af corona-krisen? (hjemsendt betyder, at medarbejderne er sendt hjem uden beskæftigelse)

Ja, min virksomhed har hjemsendt alle medarbejdere

8

Ja, min virksomhed har hjemsendt nogle medarbejdere

49

Nej

44

Kilde: Undersøgelse i Ledernes medlemspanel. 982 privatansatte ledere har besvaret undersøgelsen i perioden 28. april-3. maj 2020.

 

Lønkompensationsordningen står lige nu til at ophøre den 8. juli. Hvad betyder et eventuelt ophør af ordningen for din virksomhed? (%)

Min virksomhed bliver nødt til at afskedige alle, der har været på ordningen

3

Min virksomhed bliver nødt til at afskedige nogle af dem, der har været på ordningen

28

Medarbejderne vil vende tilbage på arbejdet, såfremt det er muligt ift. retningslinjerne fra myndighederne

43

Medarbejderne vil fortsat være hjemsendt, men uden løn

1

Ved ikke

25

Kilde: Undersøgelse i Ledernes medlemspanel. 982 privatansatte ledere har besvaret undersøgelsen i perioden 28. april-3. maj 2020. Dette spørgsmål er kun stillet til de 336 ledere i undersøgelsen, der arbejder på en virksomhed, som har hjemsendt medarbejdere på lønkompensationsordningen.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

nip
Niklas Praefke 

Cheføkonom
Mobil: 2428 2452
E-mail: nip@lho.dk