Større afskedigelsesrunder

Er der planlagt masseafskedigelse på din arbejdsplads? Lederne står klar til at vejlede dig om dine rettigheder samt give din opsigelse et juridisk tjek, så du er stillet bedst muligt.

Mennesker står og snakker

Er du blevet opsagt?

Hvis du bliver opsagt i en større afskedigelsesrunde, bør du kontakte os, så vi kan give dig den nødvendige rådgivning.

Spørg om regler og rettigheder

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.

Hjælp til dig

Er det en masseafskedigelse?

Det første, du skal afklare, er, om din virksomhed har iværksat en masseafskedigelse i juridisk forstand. Hvis det er tilfældet er der nemlig en række krav om forhandling, som arbejdsgiveren skal leve op til.

Tjek, om der er tale om en masseafskedigelse i juridisk forstand

Kontakt os

Hvis du arbejder i en virksomhed, der varsler en masseafskedigelse, så kontakt os hurtigst muligt enten på telefon 3283 3283 eller ved at skrive til os. Vi svarer indenfor 24 timer på hverdage. Når du har kontaktet os, sørger vi for at inddrage de relevante aktører i den videre proces.

Kontakt Lederne vedrørende en masseafskedigelse i din virksomhed

Vi reagerer som hovedregel ikke alene på baggrund af rygter og mediehistorier, kun på henvendelser fra medlemmer eller et af Ledernes lokalt valgte talsmænd. Vi kan dog i særlige situationer beslutte at reagere på baggrund af en historie i medierne eller på opfordring fra en anden faglig organisation og tage direkte kontakt til dig som medlem på den berørte virksomhed.

Talspersoner og lokale repræsentanter

Hvis du som medlem henvender dig til Lederne om en masseafskedigelse, vil vores første skridt være at sikre en lokal repræsentation. Hvis I som medlemmer af Lederne i forvejen har valgt en talsperson vil han eller hun udgøre den lokale repræsentation. Hvis I ikke har en talsperson, anbefaler vi, at I udpeger eller vælger én eller nogle få kontaktperson(er), som kan være den umiddelbare kontaktperson mellem Lederne og medlemmerne, og eventuelt repræsentere medlemmerne i forhold til ledelsen af virksomheden. Det er ikke absolut nødvendigt med en lokal repræsentant, men det vil afgjort være en klar styrke i det videre forløb.

Når der er valgt medarbejderrepræsentanter på virksomheden, skal der tages fat på to opgaver: Dels information til medlemmerne om status og perspektiver, dels et forhandlingsforløb med ledelsen om fratrædelsesvilkårene. Det hjælper vi med.

Informationsmøde

Vi deltager gerne, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt,  i et medlemsmøde, hvor vi for eksempel kan fortælle om medlemmernes retsstilling ved en eventuel afskedigelse, vilkår i forbindelse med overgang til dagpenge og eventuel efterløn samt ikke mindst muligheder i forhold til efteruddannelse, jobsøgning, netværk med videre. Det vil normalt foregå med udgangspunkt i et fælles møde, men efterfølgende vil der være mulighed for individuel samtale.

Forhandlingsbistand

Ved masseafskedigelser hjælper vi med bistand ved forhandlinger om fratrædelsesvilkår. Hvad bistanden konkret går ud på, vil altid afhænge af den konkrete virksomhed og de konkrete omstændigheder i forbindelse med afskedigelsen, men vi kan for eksempel:

 • Vejlede Ledernes lokale repræsentant i forhandlingerne både om jura og strategi.
 • Deltage i forhandlingerne, hvis det er muligt og skønnes at ville have en gavnlig effekt på resultatet.
 • Bidrage med forhandlingsoplæg til inspiration for forhandlingerne.
 • Bidrage med konkrete eksempler på fratrædelsesaftaler som inspiration til forhandlingerne.
 • Bidrage med forslag til fratrædelsesaftale og kommentere aftale inden den underskrives.
 • Bidrage med input til den konkrete afskedigelsesprocedure
 • Bidrage med forslag til relevante forhandlingsemner (idekatalog)
Dagpenge eller efterløn

Lederne A-kasse vil ikke i første omgang være en del af forløbet, idet Lederne vil sørge for, at der under forhandlingerne tages højde for de umiddelbare problemstillinger i forhold til eventuel senere udbetaling af dagpenge eller efterløn.

Læs om dagpenge

Læs om efterløn

Ledernes Tillægsforsikring

Hvis du har tegnet en tillægsforsikring, kan du først få den udbetalt, når du er meldt ledig og modtager dagpenge.

Læs om udbetaling af Ledernes Tillægsforsikring

Karriere- og kompetenceafklaring

En afskedigelse er næsten altid en dårlig oplevelse, men når de første dønninger har lagt sig, opstår der også et behov for at se fremad. Hvordan er mine muligheder for nyt job, hvad er mine kompetencer, skal jeg skifte spor og så videre? Vi kan hjælpe med KarriereSparring og gode råd til jobsøgning.

Læs om KarriereSparring

Få inspiration til jobsøgningen med vores karriereværktøjer

Det kan også være, du begynder at overveje, om du skal blive selvstændig. Du kan sparre med vores rådgivere og få hjælp til at blive afklaret, ligesom vi har en guide til opstart af selvstændig virksomhed, du kan finde inspiration i. Og vælger du at tage skridtet fuldt ud og starte din egen virksomhed, kan du blive medlem af vores søster-organisation Lederne Virksom, der er 100 % målrettet selvstændige.

Læs mere om selvstændig virksomhed

Gå til Lederne Virksoms hjemmeside  

Du kan med fordel kontakte Lederne Kompetencecenter og undersøge dine muligheder for relevant efter- og videreuddannelse, måske finansieret af virksomheden i løbet af opsigelsesperioden. Såfremt I er en gruppe på mindst 10 medarbejdere er det muligt at få udarbejdet et såkaldt virksomhedstilpasset kursus. Kontakt Lederne Kompetencecenter og hør nærmere på telefon 3283 3610.

Læs om kurser og uddannelser i Lederne Kompetencecenter

Lederne Kompetencecenter tilbyder også outplacement-forløb betalt af såvel arbejdsgiver som den enkelte leder. Ledernes Outplacement er et tilbud til alle opsagte ledere og betroede medarbejdere. Du tilbydes et individuelt og målrettet forløb, hvor du sammen med professionelle og erfarne rådgivere arbejder med afklaring af dine personlige kompetencer og praktiske elementer frem mod et nyt job.

Læs om Ledernes Outplacement

Få hjælp til at håndtere afskedigelsen som leder

Vi kan hjælpe dig som leder med sparring og inspiration til eventuelle ledelsesmæssige udfordringer ved masseafskedigelsen, for eksempel hvis du selv som leder skal effektuere opsigelsen af nogen af de berørte medarbejdere.

Læs om LederSparring

Her er desuden en række gode råd til opsigelsen, som du som leder og virksomheden generelt kan benytte sig af:

 • Det anbefales ikke at gennemføre afskedigelserne en fredag. Det er vigtigt, at den afskedigede kan få kontakt med andre for eksempel Lederne, a-kasse, bank med videre inden det hele lukker for weekenden
 • Opsigelsen bør komme først i samtalen, som ikke skal vare længere end nødvendigt. Uddybningen kan ske på et senere tidspunkt, hvor den afskedigede er mere parat til det
 • Ledelsen bør fortælle den reelle grund til, at det lige netop er den pågældende medarbejder, som skal afskediges
 • Der bør være et netværk til at samle den afskedigede op bagefter for eksempel familie, venner, kollegaer
 • Der bør være et tilbud om professionel kriserådgivning som den afskedigede kan trække på umiddelbart efter afskedigelsen og frem til fratræden
 • Du bør følge op på afskedigelsen for så vidt angår begrundelsen og mulighederne for at komme videre.

Opdateret: 30.11.2022