Mit Lederne

Nyheder

LederNetværk sætter fokus på håndtering af stress

07. juli 2018

Flere LederNetværk har i foråret inviteret indenfor til fyraftensmøder om håndtering af stress. Målet var, at medlemmerne skulle få nye perspektiver og værktøjer til deres arbejde med håndtering af medarbejderstress og forebyggelse af samme i deres egen hverdag som leder. Her fortæller to af deltagerne om, hvad de har fået ud af mødet.

Ledernes sætter i disse år ekstra fokus på stress. Stressindsatsen går på to ben: 1) Lederes egen stress og 2) Den ledelsesmæssige håndtering af stress blandt medarbejderne. Fyraftensmøderne var med sidstnævnte som tema. Fyraftensmøderne blev afholdt i København, Skanderborg, Fredericia og Nørresundby (Aalborg). Oplægsholderne i Fredericia var erhvervspsykolog Pernille Rasmussen fra Grow People og Signe Tønnesen fra Lederne, som er projektleder på Ledernes samlede stressindsats.

Lederne har taget en snak med to af deltagerne ved fyraftenmødet i Fredericia om, hvad de har fået med sig af ny inspiration og redskaber til deres daglige arbejde.


 Bitten

Bitten Friis Nissen
Økonomichef i Iso Paint Nordic A/S

 Per

Per O. Madsen
Afdelingsleder i Lalandia Billund


Kan du fortælle lidt om, hvad du har fået ud af at deltage ved fyraftensmødet?

Bitten: Vi har tidligere haft stress oppe som tema på vores netværksmøder, og jeg syntes, at det er et meget relevant emne. På mødet i Fredericia er jeg blevet mere bevidst om, at stress rammer på alle niveauer og funktioner i en virksomhed. Vores branche er meget sæsonbetonet, så der er enkelte måneder om året, hvor vi har ekstra travlt. Til mødet fik jeg yderligere metoder til, hvordan jeg kan se forskel på, hvornår mine medarbejdere er stressede, og hvornår jeg skal gå ind og prioritere i arbejdsopgaverne.

Per: Jeg arbejder i forvejen med stress i min hverdag, men jeg ville gerne have flyttet min viden fra teori til praksis. På mødet blev der talt om stress på en utrolig jordnær måde, og jeg fik nogle rigtig gode redskaber med mig, som jeg kan anvende i praksis på min arbejdsplads.

Hvorfor mener du, at stress er et vigtigt tema?

Bitten:
Stress er ikke et ord, man skal gå og bruge i sin daglige tale. Man kan have tendens til at bruge udtrykket: ”Åh, hvor er jeg stresset” om travle perioder. Jeg mener, at vi skal være mere opmærksomme på at bruge de to termer korrekt og lære at skelne mellem stress og almindelig travlhed. Ellers kan man risikere, at der ikke bliver lyttet, hvis stressen rent faktisk rammer en dag.

Per: Vi oplever det mere og mere. Jeg har mærket det her og i tidligere jobs. Om end det er på grund af virksomheden eller private årsager, så er faktum, at stress er kommet for at blive.

NETVÆRK FOR DIG: Som medlem af Lederne kan du gratis blive en del af en netværksgruppe i nærheden af dig.

Har du haft nogen konkrete erfaringer med stress på arbejdspladsen?

Per:
Jeg har både oplevet stress på egen krop og hos medarbejderne. Min personlige erfaring med stress ligger over 25 år tilbage, men med den erfaring er jeg blevet bedre til at sige fra, og jeg har lært, hvordan jeg kan reagere konstruktivt, hvis jeg begynder at føle stress. Jeg er også blevet bedre til at se, når mine medarbejdere ikke fungerer i arbejdet. Når det sker, er det vigtigt, at vi får sat ord på problemet og identificerer årsagen til stress. Jeg kan se, at det har en positiv effekt, hvis medarbejderen mærker, at lederen vil én det godt.

Bitten: Det er vigtigt for mig løbende at ”tage temperaturen” på mine medarbejdere og kolleger, for at vi ikke når ud i situationer, hvor stressen rammer. Vi er en lille virksomhed, hvor afhængigheden af den enkelte medarbejder er stor – derfor er det ekstra vigtigt for mig, at vi i virksomheden passer på hinanden.

Hvad var det vigtigste budskab/redskab på mødet, som du tager med videre?

Bitten:
Vi fik en liste over stresssymptomer fra erhvervspsykologen Pernille Rasmussen. Den er rigtig god som en slags opslagsværk. Flere af symptomerne var jeg slet ikke klar over kunne være stressrelaterede. Og sammenholdt med synliggørelsen af stress og hvordan vi kan forebygge situationerne, så giver det nogle gode redskaber til hverdagen.

Per:
Budskabet om, at stress ikke skal ses som et uløseligt problem. Stress kan også kureres.