Vi har brug for flere kvindelige ledere i dansk erhvervsliv

I Danmark skal vi have alle talenter i spil for at sikre Danmarks konkurrenceevne og fremtidssikre samfundet. Det kræver, at flere kvinder går ledervejen. Men skal vi have flere kvinder i ledelse, bliver vi nødt til at sætte ind mange steder, lyder budskabet fra chef for Public Affairs i Lederne. 

17. maj 2021

- Af Berit Toft Fihl, Chef for Public Affairs i Lederne. Bragt i Børsen den 17. maj 2021 og på borsen.dk den 14. maj 2021.

Kvindelige ledere er i undertal i stort set alle dele af erhvervslivet. Det er et velkendt faktum, og tal fra Danmarks Statistik viser fx, at det i dag kun er i 15 procent af de private virksomheder, at der sidder en kvinde i direktørstolen.

Der er brug for, at vi får alle talenter i spil – og det har vi ikke i dag, når det er mindre end hver sjette private virksomhed, der har en kvindelig topchef. Samtidig vidner det om, at vi ikke udnytter talentmassen af dygtige kvinder godt nok.

Det skal der gøres noget ved nu. Og vi skal sætte ind flere steder; for vi er nødt til at se på hele fødekæden hen mod ledelse, hvis vi gerne vil have flere kvindelige ledere. 

Lykkes vi med at bryde op i det kønsopdelte arbejdsmarked, vil det i sidste ende også føre til en mere ligelig kønsfordeling på alle ledelsesniveauerne.

Berit Toft Fihl, Chef for Public Affairs i Lederne

Vi skal sætte ind flere steder

Der har gennem tiden været en særlig kultur på arbejdsmarkedet, hvor mændene ofte er gået efter karrieren, mens kvinderne har taget den største tørn i hjemmet. Den ubalance skal der ændres på.

Det skal blandt andet ske ved, at virksomheder bliver bedre til at spotte kvindelige talenter og give dem mulighed for at udfolde sig som ledere ved at skabe mere fleksible rammer. 

Mindst lige så vigtigt er det, at vi politisk fjerner de barrierer, der er for at få flere kvinder i ledelse. Her handler det særligt om barslen, hvor vi hos Lederne har foreslået, at man deler forældreorloven ligeligt mellem forældrene. For vi ved, at det bremser kvindernes vej til toppen, at de i dag tager langt størstedelen af barslen. 

Samtidig er der brug for at få flere kvinder ind på de uddannelser, der typisk fører til et lederjob og som ofte er meget mandsdomineret. Her skal vi blive bedre til at fange og fastholde pigernes interesse for de fag allerede i skolen og på ungdomsuddannelserne.

Dernæst handler det om at gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked. Det vil et ændret uddannelsesvalg hjælpe med, men vi kan også gøre mere for at få begge køn til at føle sig mere velkomne på arbejdspladser, der ofte er domineret af det modsatte køn. Lykkes vi med at bryde op i det kønsopdelte arbejdsmarked, vil det i sidste ende også føre til en mere ligelig kønsfordeling på alle ledelsesniveauerne.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk