Mit Lederne

Fakta om Lederne

Fakta om Lederne

Lederne bygning, grøn gul

Lederne er en interesseorganisation og A-kasse for ledere på alle ledelsesniveauer, fra alle brancher og fra såvel den private som den offentlige sektor. På landsplan tæller organisationen cirka 108.000 medlemmer. Ledernes hovedkontor er placeret i København.

Lederne | Organisation

Lederne har 19 lokalafdelinger rundt om i landet.

Lederne | Love og vedtægter
Se alle vedtægter og love for Ledernes Hovedorganisation her.

 

Lederne | Beretning

Se de seneste årsberetninger fra Lederne.

Medlemsservice
Lederne tilbyder blandt andet rådgivning ved kontraktforhandlinger, juridisk hjælp, lederuddannelse, arbejdsløshedsforsikring, ledelsesudvikling og magasinet Lederne til vores medlemmer.

Politik
Gennem målrettet indsats over for det politiske system gør Lederne dagligt sin indflydelse gældende for at sikre lederens interesser i forhold til lovgivning og anden offentlig regulering.

På baggrund af blandt andet analyser og undersøgelser fastlægger Lederne en politik på alle væsentlige områder, der har betydning for ledere. Det drejer sig om områder som uddannelses- og erhvervspolitik.

Ledernes seneste undersøgelser

Samarbejde
For at udbrede og fremme ledernes interesser samarbejder Lederne med politikere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter.

Lederne er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg på både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. 

Lederne er blandt andet repræsenteret i den europæiske lederorganisation CEC, og medlemmerne har derved automatisk adgang til et omfattende netværk af 1,5 million ledere over hele verden.

Ledernes interessevaretagelse