Bæredygtighed i Lederne

Som faglig organisation for mere end 134.000 danske ledere har vi et særligt ansvar for at vise vejen til de bæredygtige forandringer, som verden har brug for. På disse sider kan du læse mere om Ledernes egne miljømæssige-, sociale- og ledelsesforhold.

Hos Lederne vil vi skabe de bedste betingelser for bæredygtig ledelse i dansk erhvervsliv og gøre ledere i stand til at tage et større ansvar for verden omkring dem.

Som faglig organisation for mere end 134.000 ledere kæmper vi for, at de, der går forrest, har modet, kompetencerne og ikke mindst trygheden til at lede bæredygtigt. Til gavn for både virksomhed, samfund og mennesker.

Men at sætte så ambitiøs en retning forpligter.  Så her hos Lederne skal vi selvfølgelig også selv optræde ansvarligt og bæredygtigt. 

Under de fire områder Ledelse, Mennesker, Klima og Samfundsansvar kan du læse mere om, hvordan vi i Lederne arbejder med bæredygtighed.

Ledelse principles of governance

Vi er Danmarks største faglige fællesskab for ledere, og det forpligter. I vores 2025-strategi er bæredygtig ledelse vores overlægger for alt, hvad vi foretager os. Læs mere om, hvordan vi arbejder med vores egne ESG-nøgletal, FN’s verdensmål, og hvordan vi sikrer, at vi er en etisk drevet organisation.

Ledernes beretning 2021
Ligestilling, trivsel, inklusion og kampen mod stress og sexchikane er nogle af de nøgleord, der træder frem, når vi kigger på Ledernes egne sociale forhold. Her på siden kan du læse mere om vores tiltag for at skabe en divers og sund arbejdsplads.
Ledernes beretning 2021
Hos Lederne ønsker vi at tage et bæredygtigt ansvar for det samfund, vi er en del af. Her kan du læse mere om, hvordan vi blandt andet arbejder på at reducere vores eget CO2-aftryk og arbejder på at gøre det grønne valg til det naturlige valg for ledere i Danmark.
Ledernes beretning 2021

Gennem Ledernes kerneydelser arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er godt klædt på til ledelsesopgaven og bæredygtig ledelse. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med at sætte et positivt aftryk på samfundet.

Beretningen-23_1200x800_forside

Sammen gør vi en verden til forskel

I vores beretning for 2023 rapporterer vi både på medlemsydelser, arbejdet for at sætte ledelse på dagsorden og organisationens miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Ledernes model for bæredygtig ledelse sætter rammen for, hvad bæredygtig ledelse er, og hvordan du udøver det.

Bæredygtig ledelse

Gennem stærke partnerskaber og en ny model for bæredygtig ledelse arbejder Lederne for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er klædt godt på til den bæredygtige omstilling.

Stine Johansen

Vil du inspireres?

Læs mere om, hvordan andre ledere bedriver bæredygtig ledelse på Ledernes digitale medie Lederstof.dk. Vi klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver fra andre ledere på alle niveauer.