Lokale afdelinger

Lederne drives fra Vermlandsgade i København. Men i hele landet sidder de 19 lokale afdelinger samt Lederne Søfart og støtter op lokalt.

Vi har 19 lokale afdelinger fordelt over hele landet samt Lederne Søfart. Forpersonen for hver lokalafdeling indgår i hovedbestyrelsen, som er det øverste beslutningsorgan i Lederne.

Kravene til lokalafdelingerne kan stilles op i fire hovedpunkter:

  • Arbejde med ledelsespolitiske emner med lokalt tilsnit
  • Lokal synliggørelse af Ledernes holdninger og synspunkter
  • Være med til at drøfte og udvikle Ledernes politikker
  • Ledelsesfaglige aktiviteter for erhvervsaktive

Alle medlemmer af Lederne bliver automatisk medlem af en lokalafdeling. Det kan enten være den afdeling, som er nærmest bopæl, eller den som er nærmest arbejdsplads.

Hver lokalafdeling har en bestyrelse, der består af en forperson, næstforperson, en kasserer og to til fire bestyrelsesmedlemmer.

Se alle lokalafdelingerne