Beretning 2022

Som faglig organisation for mere end 134.000 ledere har vi et ansvar, vi skal leve op til. Hvis ledere skal leve op til de nye krav og forventninger, som de stilles over for i en verden under pres, er det afgørende, at de har en organisation bag sig, der kan levere juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig tryghed. Og det viste vi også i 2022, at Lederne er i stand til.

Ledernes beretning 2022

En verden i forandring stiller nye krav til ledere. Den økonomiske bundlinje er ikke længere det eneste pejlemærke for succes, og i dag handler ledelse i lige så høj grad om at tage ansvar for den verden, der omgiver os.

Derfor arbejder vi hos Lederne for, at de, der går forrest, er klædt på til at træffe ansvarlige og bæredygtige beslutninger. Vi kalder det bæredygtig ledelse. En disciplin, som kan hjælpe den enkelte leder med at sætte retningen, men som også i det store perspektiv kan bidrage til at skabe de bæredygtige forandringer, som verden har brug for.

Hos Lederne arbejder vi også selv for at optræde ansvarligt og bæredygtigt, og derfor rapporterer vi i vores årsberetning for 2022 på en række ESG-nøgletal. Læs mere om bæredygtighed i Lederne

Læs mere om bæredygtighed i Lederne

Nøgletal fra Ledernes Beretning 2022

Nøgletal og resultater
2022 bød på svigende konjunkturer i samfundet, men det lykkedes alligevel Lederne at forblive en organisation i vækst. Vi havde en samlet nettovækst på over 1.600 medlemmer, og det betød, at vores samlede medlemstal rundede 134.611.

Økonomisk og juridisk tryghed er fundamentet for alt det, vi tilbyder vores medlemmer, og mange medlemmer fik gennem året hjælp af vores dygtige jurister – om alt fra kontrakter til rådgivning om ferie og løn. Og når det gælder de ansættelsesretslige sager lykkedes det juristerne at indbringe 160 mio. kr. til medlemmerne – 14 millioner mere end året før.

Selvom 2022 var et år med lav ledighed, var der stadig medlemmer, som oplevede at miste deres job. Her ydede vores A-kasse også i 2022 den hjælp og støtte om eksempelvis økonomisk rådgivning eller hjælp til opkvalificering, man har brug for som ledig.

For at skabe yderligere tryghed i arbejdslivet er der flere og flere medlemmer, der bliver en del af vores lønsikring. Med Ledernes lønsikring er man sikret op til 90 procent af sin nuværende indtægt i tilfælde af ledighed, og den ordning valgte yderligere 1.800 medlemmer at tilmelde sig i løbet af 2022.

Ledelse er et fag, der gør andre fag bedre
At blive en god leder kommer ikke af sig selv, og i vores Kompetencecenter var der blandt andet fortsat efterspørgsel på bæredygtige kompetencer på alle ledelsesniveauer. Vi lancerede et helt nyt uddannelsesprogram under navnet Mit Lederskab, der giver ledere adgang til løbende uddannelse og livslang læring.

I 2022 slog vi i samarbejde med DTU også dørene op for den første danske masteruddannelse i sustainable leadership. På uddannelsen får de studerende indsigt i den nyeste forskning, og de bliver klædt på til at kunne træffe bæredygtige beslutninger i deres hverdag som leder. De første tilbagemeldinger har været ovenud positive.

Lederalliancen hjælper unge i gang
Et andet eksempel på et samarbejde, der skal styrke bæredygtig ledelse, er Lederalliancen. Lederalliancen er en indsats, der skal hjælpe de over 40.000 unge, som i dag hverken er i job eller uddannelse. I Lederalliancen bringer vi de unge og erhvervslivet sammen, så de unge kan få en vej ind på arbejdsmarkedet, og opbakningen har været stor. Cabi og Dansk Industri er gået ind i initiativet som partnere - og i 2023 støtter Tuborgfondet Lederalliancen med 1 million kroner.

Fokus på miljøet
Hos Lederne er et vigtigt fokusområde kampen mod klimaforandringerne. Derfor har vi sammen med Navigating 360 formuleret 10 principper, der hjælper ledere med at vende krisen til nye muligheder – med at gå fra klimakrise til klimahandling. Principperne bygger på indsigter fra de førende forskere på området, og vi stiller dem nu til rådighed for potentielt 1 million europæiske ledere via CEC, som er en organisation for ledere i Europa.

I Lederne lever vi også op til vores mission om at gå foran dem, der går forrest. Det gælder f.eks. på klimaområdet, hvor vi har reduceret vores CO2-aftryk med 50 pct. i forhold til 2018 og dermed er vi godt på vej til at nå vores mål om en reducering på minimum 70 pct. i 2025.

Ligestilling
Kønsdiversitet har været en mærkesag for Lederne i mange år – og vi er derfor stolte af, at vi har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i vores hovedbestyrelse, direktion og ledergruppe. Faktisk lever vi allerede i dag op til Danmarks mål om mindst 40 procent kvinder på ledelsesgangene i 2030.

Sammen gør vi en verden til forskel

I vores beretning for 2022 rapporterer vi både på vores kerneydelser og vores miljømæssige-, sociale og ledelsesforhold. Du kan læse meget mere om vores tiltag, resultater og bæredygtighedsrapporteringen i selve beretningen.

Sådan får du en mere divers rekruttering

Bæredygtighed i Lederne

Som faglig organisation for mere end 134.000 danske ledere har vi et særligt ansvar for at vise vejen til de bæredygtige forandringer, som verden har brug for. Læs mere om Ledernes egne miljømæssige-, sociale- og ledelsesforhold.
Ledernes model for bæredygtig ledelse sætter rammen for, hvad bæredygtig ledelse er, og hvordan du udøver det.

Sammen gør vi en verden til forskel

Gennem stærke partnerskaber og en model for bæredygtig ledelse arbejder Lederne for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er klædt godt på til den bæredygtige omstilling.

Hent Beretning fra Lederne 2022

Alle Ledernes årsberetninger

Vil du vide mere om Ledernes arbejde gennem årene? Her kan du se alle Ledernes årsberetninger siden 2011. Alle beretninger har et kort resumé, og du kan downloade både nye og ældre årsberetninger.