Beretning for Lederne 2019

Resumé:
EN NY SITUATION

Hvis det her forord var skrevet for to måneder siden, ville jeg have skrevet om de to meget vigtige beslutninger,vi står over for at træffe her i år.

Opstart af vores eget forsikringsselskab og igangsætning af det nye byggeri. Som i parentes bemærket illustrererberetningen.

Det gør jeg så alligevel, og nu i lyset af den coronavirus, som ikke var der dengang.

Grundlaget for at starte vores eget forsikringsselskaber ikke forsvundet, men forudsætningerne er ændret påen række væsentlige punkter. Erfaringerne fra finanskrisen viser, at ledigheden blandt vores medlemmer må forventes at ville stige med omkring 1-2 procentpoint de kommende 1-2 år. Dermed er 1. juli 2021 ikke længere det rette tidspunkt at starte op på. En udskydelse til 2023 vil være det, vi arbejder efter herfra.

Med hensyn til nybyggeriet må de kommende måneder vise, hvad vi gør. Foreløbig har vi udskudt udbudsfasen på ubestemt tid, så må vi se, hvad der er den rigtige beslutning, når vi er på den anden side af sommerferien. Der er grund til at takke Københavns Kommune for en uendelig langsommelig byggesagsbehandling.

Når vi udskyder byggeriet, hænger det sammen med,at corona-krisen har vist, at vi er i stand til at servicere medlemmerne 100 procent og nærmest lidt til, uden at alle medarbejdere behøver at være til stede i Vermlandsgade 65. Vi skal nu derfor nøje overveje, hvad det skal have af betydning fremadrettet med hensyn til, hvordan vi skal arbejde og bo.

Coronakrisen og den medfølgende nedlukning af Danmark er rigtig træls. Nedlukningen af Danmark har til gengæld vist, at vi har et digitalt, administrativt og servicemæssigt setup, der er fremragende, og som er en verdensorganisation værdig. Der er grund til at kippe med flaget for vores ledere og medarbejdere.

Det er i krisetider, medlemmerne har behov for os. Jeg er stolt af det, vi har præsteret de sidste par måneder.

Svend Askær
Formand

Læs hele beretningen