Om afdelingen

I Lederne Østsjælland er vi  7.048 medlemmer.

Lokalafdelingen Østsjælland dækker geografisk kommunerne: Lejre, Greve, Stevns, Roskilde, Solrød og Køge.

I lokalbestyrelsen er vi valgt af medlemmerne, og vi har alle et professionelt virke som ledere inden for den private eller offentlige sektor. Vores afdelingsbestyrelse er repræsenteret i Hovedbestyrelsen i Lederne, og vi prioriterer, at der er en god dialog og vekselvirkning mellem medlemmerne, afdelingsbestyrelsen og hovedbestyrelsen.

Vi arbejder for at realisere Ledernes strategi omkring de mærkesager, der er udvalgt centralt samt skabe øget forankring lokalt omkring lokale prioriteter.


Fokus og indsatsområder i Lederne Østsjælland i 2023

På vores handleplanseminar fastlægger vi, hvordan vi vil realisere arbejdet med mærkesagerne lokalt, og taler om, hvilke kompetencer og ønsker, vi sidder med i bestyrelsen i forhold til vores arbejdsområder. Vi søger samarbejdspartnere og partnerskaber, der kan fremme vores målsætninger og kendskabet til Lederne i vores lokalområde.

På vores handleplanseminar november 2022 blev følgende overordnede fokusområder besluttet:

 • Lederalliancen.
  Med vores lokale engagement i Lederalliancen ønsker vi at bidrage til, at unge kan få gode oplevelser på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Både dem, der står uden for på grund af trivsel, men også unge generelt.
  ”Fremtiden er ung”, og vi vil understøtte dette, bl.a. via samarbejder og partnerskaber med Cabi, lokale virksomheder, kommunen og andre aktører, der arbejder med samme formål, samt sparring og vidensdeling med lokalbestyrelserne i Storstrømmen og Vestsjælland.
 • Bæredygtig ledelse i praksis.
  Vi ønsker at engagere og inspirere ledere særligt i små og mellemstore virksomheder og organisationer omkring bæredygtig ledelse i praksis og konkrete måder at omsætte 
  bæredygtige mål i den daglige ledelse. Både igennem Ledernetværk om bæredygtig ledelse og tematiske arrangementer.
 • Lokal forankring / Partnerskaber. 
  Vi vil som lokalbestyrelse være med til at skabe en lokal forankring og være lokale repræsentanter for medlemmerne i Lederne Østsjælland. Det gør vi ved at være til 
  stede ved lokale arrangementer, og ved at etablere samarbejde og partnerskaber med organisationer, virksomheder, ildsjæle eller andre, der fremmer de mærkesager, 
  vi arbejder for fx Erhvervsforum Roskilde og Corolab.
  Vi arbejder også sammen med øvrige lokalbestyrelser i Lederne på Sjælland, hvor dette fremmer en større og fælles sag.
 • Mærkesager ind i Hovedbestyrelsen af Lederne
  Vi vil lytte til vores medlemmers interesser, og arbejde aktivt på at give kvalificeret indspil til de mærkesager, som kan bringes op i Hovedbestyrelsen og arbejde for god demokratisk ledelse.

I Lederne Østsjælland er vores motto: ”Vi går sammen med de ledere, som går forrest - og vi står bag dem, som går bagerst”.

Vi har på baggrund af disse overordnede målsætninger udarbejdet specifik handleplan med aktivitetsoversigt og budget for 2023

 

Udvalg om Politik og Bæredygtighed – Lederne Østsjælland


Bestyrelsen i Lederne Østsjælland har i 2021 etableret et Udvalg om Politik og Bæredygtighed.

Dette sker i tråd med bestyrelsens mandat om at varetage og repræsentere medlemmernes interesser og med baggrund i bestyrelsens ønske at skabe større lokal forankring, mere kontakt mellem bestyrelsen og medlemmer samt større debat omkring de politiske mærkesager i Lederne Østsjælland og i Lederne.

Udvalget består af Gert Lund Storgaard, Tanja Dinsen og Hanne Lund Madsen (Tovholder)

Bestyrelsen har besluttet at have fokus på 2 nye initiativer i 2023:

 - Ledernetværk om Bæredygtighed i Praksis (Hanne Lund Madsen Tovholder) og

 - Lederalliancen for at styrke unges tilknytning til uddannelse og arbejde (Tovholder Tanja Dinsen).