Mit Lederne

Om afdelingen

Om afdelingen

I Lederne Hovedstaden er vi ca. 11.400 medlemmer. På landsplan er vi 108.500 medlemmer fordelt på i alt 20 afdelinger. Hovedstaden dækker følgende kommuner: København, Tårnby, Frederiksberg og Dragør.

Vores bestyrelse er valgt af medlemmerne, og vi er alle professionelle ledere med en lederkarriere i den private eller den offentlige sektor. Vi arbejder for at sætte ledere og ledelse på den lokale ledelsespolitiske dagsorden. For vores medlemmer betyder det bl.a. bedre service, når det gælder håndtering af arbejdsmiljø og sygefravær og bedre muligheder for, at ledige ledere kommer i beskæftigelse.

I videoen kan du se, hvordan vi arbejder i din lokalafdeling.

108.500

Medlemmer i alt

11.434

Medlemmer i Hovedstaden (januar 2020)

3,6%

Ledighedsprocent for afdelingen (december 2019)

Når du har brug for hjælp 
I Lederne Hovedstaden har vi ikke lokalt personale ansat eller fysiske kontorer, da alle Ledernes medlemmer bliver serviceret fra hovedkontoret i København. Hvis du har brug for konkret hjælp i en sag, skal du derfor kontakte hovedkontoret.

Kontakt hovedkontoret i København

Har du en idé til et projekt? 
Har du en god idé til et projekt, hvor du mener, vi kunne være en relevant samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan tale om din idé.

Kontakt Lederne Hovedstaden

Nyhedsbrev
Vi udsender en lokal udgave af Nyt fra Lederne efter behov, ca. fire gange årligt.

Se en oversigt over de nyhedsbreve, du er tilmeldt (log ind med NemID eller Ledernes login)

Se de seneste lokale nyhedsbreve udsendt af Lederne Hovedstaden