Fratrædelsesaftale

Hvis du forventer at blive afskediget, er en fratrædelsesaftale et godt alternativ til en opsigelse. Det er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der fungerer som erstatning for en normal opsigelse. Ønsker du at indgå en fratrædelsesaftale, bør du som minimum sikre dig de samme rettigheder i aftalen, som hvis du var blevet sagt op – og gerne bedre.

Overvejer du at indgå en fratrædelsesaftale? Så kan Ledernes hjælpe dig. Vores jurister kan rådgive dig i dine rettigheder og hjælpe dig i forbindelse med din fratrædelsesaftale.

Når du indgår en fratrædelsesaftale, skal du være opmærksom på, at din aftale ikke kan ændres, når den er blevet underskrevet. Kontakt os derfor altid, inden du underskriver din fratrædelsesaftale.

Hvordan laver du en fordelagtig fratrædelsesaftale?

Hvad skal indgå i aftalen?

På samme måde som ved en normal opsigelse bør du og din arbejdsgiver tage stilling til en række forhold i din fratrædelsesaftale. På den måde kan du sikre dig, at du ikke får ringere vilkår, end hvis du var blevet sagt op. Følgende forhold bør du tage stilling til i din fratrædelseaftale:

 • Dit opsigelsesvarsel

 • Baggrunden for fratrædelsesaftalen

 • Forhold i opsigelsesperioden

 • Afholdelse af din ferie og udbetaling af feriegodtgørelse

 • Fratrædelsesgodtgørelse

 • Bonus, provision og aktieoptioner

 • Kunde- og konkurrenceklausuler

Stå fast på dine krav

Vores erfaring er, at fratrædelsesaftaler ofte indgås ved relativt korte og intense forhandlinger. Det er derfor vigtigt, at du står fast ved dine krav og rettigheder over for din arbejdsgiver. Ledernes jurister kan hjælpe dig med rådgivningen forud for forhandlingen, så du er forberedt.

Kontakt os i forbindelse med din fratrædelsesaftale

Vent med at skrive under

Det er vigtigt, at du venter med at skrive under. Når din fratrædelsesaftale er klar, bør du først underskrive den, når vi har givet den et juridisk tjek. Det er din ret, og du skal ikke lade dig friste eller presse til at gøre noget forhastet. Bed om betænkningstid og send aftalen ind til os. I langt de fleste tilfælde kan vi rådgive dig inden for 24 timer.

Indsend din fratrædelsesaftale

Hvad skal du ellers være opmærksom på?

Hent inspiration til at få en bedre fratrædelsesaftale

Vi har samlet en inspirationsliste med punkter, der kan stille dig bedre i en fratrædelsesaftale:

 • Hvis du skal fortsætte med at arbejde i opsigelsesperioden, kan det aftales, at du på et bestemt tidspunkt skal fritstilles

 • Du skal ikke afspadsere overarbejde, men får det udbetalt

 • Dine kunde- og konkurrenceklausuler bortfalder eller bliver begrænset

 • Du skal ikke afholde optjent ferie, men får det afregnet som feriegodtgørelse

 • Du får hjælp til din fremtidige jobsøgning via en outplacement-ordning

 • Du bevarer løngoder – bil, telefon mv.

 • Din loyalitetspligt bliver fraskrevet, så du har mulighed for at tage arbejde i samme branche og tilmed i en konkurrerende virksomhed i opsigelsesperiode

 • Du får en anbefaling fra virksomheden

 • Du og din arbejdsgiver indgår en klar aftale om, hvad der bliver meldt ud såvel internt som eksternt om årsagen til, at du fratræder din stilling

 • Hvis virksomheden kunne have forskellige krav imod dig, som de vælger ikke at gøre gældende, vil det være en fordel, at aftale er til "fuld og endelig afgørelse af ethvert krav parterne imellem". Du skal være opmærksom på denne formulering, da den omvendt kan bevirke, at du heller ikke kan gøre yderligere krav gældende imod virksomheden


Særligt ved fritstilling

Hvis din fratrædelsesaftale omfatter, at du bliver fritstillet, er der nogle yderligere forhold  i relation til ovenstående, der kan stille dig bedre:

 • Virksomhedens ret til at modregne løn bliver fraskrevet. Det vil sige, at du kan få løn fra nuværende og ny arbejdsgiver i en længere periode, end de tre måneder funktionærloven lægger op til

 • Du bevarer løngoder – bil, telefon mv. i fritstillingsperioden

 • Fritstilling uden ferieafholdelse. Det vil betyde, at du får afregnet maksimalt feriegodtgørelse ved din fratrædelse.


Særligt ved suspension
Bliver du suspenderet, kan du med fordel forsøge at få rådighedsforpligtelsen ved suspension begrænset mest muligt.

Særligt ved afskedigelser i større omfang
Når en virksomhed opsiger alle sine medarbejdere, fordi virksomheden skal lukke (eksempelvis fordi produktionen flytter til udlandet), indgås der ofte fratrædelsesaftaler med nøglemedarbejdere, hvis arbejdskraft virksomheden har brug for i hele nedlukningsfasen. For at hindre at en opsagt medarbejder derfor kontraopsiger sin stilling, når denne har fundet et nyt arbejde, kan der i en fratrædelsesaftale aftales forskellige bonusordninger, som kan give dig et økonomisk incitament til at blive til sidste dag.    

Vær opmærksom på dagpenge og undgå karantæne

Det er vigtigt, at du i aftalen får fuld dækning for din løn, godtgørelse, bonus, løngoder mv. Hvis du ikke får dit fulde opsigelsesvarsel, vil du få karantæne i A-kassen, fordi du vil blive anset for at være selvforskyldt ledig. Det betyder, at du ikke vil kunne få udbetalt dagpenge de første tre uger, efter du har meldt dig ledig. Indgår du en fratrædelsesaftale, skal det derfor fremgå, at den er udarbejdet på virksomhedens initiativ i forlængelse af, at din arbejdsgiver havde tænkt sig at opsige dig/har opsagt dig. Årsagen til opsigelsen bør ligeledes fremgå.

Vær også opmærksom på, at det kan have betydning for dine dagpenge, hvis du får dine overarbejdstimer udbetalt.

Læs mere om din ret til dagpenge

Pas på i forhold til Ledernes Tillægsforsikring

Har du en tillægsforsikring, skal du være opmærksom på, at den ikke dækker, hvis du frivilligt er blevet ledig. Indgår du en fratrædelsesaftale, skal det derfor fremgå, at den er udarbejdet på virksomhedens initiativ i forlængelse af, at din arbejdsgiver havde tænkt sig at opsige dig/har opsagt dig. Årsagen til opsigelsen bør ligeledes fremgå.

Læs om betingelserne for udbetaling af tillægsforsikringen

Aktieoptioner, warrants eller ejeraftale

Hvis du har aktieoptioner, warrants eller en ejeraftale, skal der foretages en konkret juridisk vurdering af disse vilkår i forbindelse med indgåelse af en fratrædelsesaftale.

Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter vores juridiske rådgivning.

Hvis du er sygemeldt

Hvis du er sygemeldt og omfattet af 120 dages reglen i din ansættelseskontrakt, bør det fremgå af fratrædelsesaftalen, at virksomheden frasiger sig retten til at anvende denne.

Læs mere om 120-dagesreglen. 

Har du aktieoptioner?

Ledere kan miste deres aktieoptioner ved afskedigelse, når optionerne er knyttet til udenlandske moderselskaber, men dette er i strid med dansk ret. Ledernes jurister står klar til at hjælpe dig.

Outplacement for Ledere

Med et outplacementforløb i Lederne Kompetencecenter får du personlig karriererådgivning, som kan give dig afklaring på dine kompetencer og karrieremål.