Skæv arbejdsfordeling: Mor tager stadig oftest barnets sygedag

Når sygdommen rammer børneværelset, er det stadig kvinderne, der primært tager sygedagene, viser en analyse udarbejdet af Lederne på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Det skal ændres – blandt andet ved at få flere mænd til at tage barselsorlov.

02. december 2019

Snot, hoste og syge børn på stribe er et varmt emne på mange arbejdspladser i disse uger, men når sygdommen rammer børneværelset, så er det stadig mor, der primært tager barnets sygedag. Det viser en analyse, som Lederne har udarbejdet på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

Når man kigger på hele arbejdsmarkedet, viser analysen, at kvinder tager 1,68 barnets sygedag hver gang mænd tager én barnets sygedag. Og zoomer man ind og ser nærmere på, hvordan det står til med mænd og kvinder inden for samme sektor – eller samme branche – er tendensen den samme. Og det er yderst problematisk, mener Nanna Simone Jensen, arbejdsmiljøkonsulent hos Lederne:

- Vi ved, at kvinderne i dag stadig tager langt størstedelen af barslen, og når tallene for barnets sygedage så viser, at kvinderne også her tager den største tørn, så bidrager det ikke ligefrem til kvinders løn- og karriereudvikling, siger hun.

Selvom tallene viser en mindre udvikling henimod, at mændene i højere grad tager flere af børnenes sygedage, så går udviklingen alt for langsomt. Særligt i den private sektor, hvor kvinderne stadig er i undertal.

- Selvom det går fremad, så tager kvinder stadig de fleste af barnets sygedage. Det står særligt slemt til i den private sektor, altså blandt virksomheder og organisationer, hvor kvinderne i gennemsnit tager 1,55 sygedag hver gang mændene tager én barnets sygedag, siger Nanna Simone Jensen.

 

sygedage


Mere barsel får fædre til at tage flere af barnets sygedage

Skal tendensen vendes, så kvindernes fremtidige karriere- og lønudvikling styrkes, skal der ske en kulturændring på arbejdsmarkedet, hvor faren kommer tidligere på banen – allerede fra barnets fødsel.

Derfor foreslår Lederne, at de 32 uger med ret til barselsdagpenge, som i dag kan deles frit mellem forældrene, deles lige over med 16 uger til hver forælder, så de offentlige betalte barselsdagpenge bliver mere ligeligt fordelt og mændene tilskyndes til at tage mere forældreorlov.

Et sådan tiltag vil ikke kun skabe en mere ligelig fordeling af barslen – men også når det gælder, hvem der tager barnets sygedag. Det peger et nyligt studie fra Dansk Oxford Research på.

fædreorlov

I studiet fra Dansk Oxford Research har man blandt andet undersøgt sammenhængen mellem fædreorlov og om faren tager barnets sygedage, og studiet viser en klar statistisk signifikant tendens til, at jo længere orlov far har taget, jo oftere er det ham, der tager barnets sygedag – selvom kvinderne og mændene har lidt forskellige opfattelse af virkeligheden.
 
- Studiet peger på, at hvis faren blot tager 3 uger eller mere i barsel, så vil det også komme til udtryk i, hvem der oftest tager barnets sygedag; her er både kvinder og mænd enige om, at de enten deles ligeligt om sygedagene eller at mændene oftest tager dem. Derfor er vi meget optimistiske omkring at få udlignet kønsforskellen i hvem, der tager barnets sygedag, når fædre i fremtiden forhåbentlig begynder at tage mere barselsorlov, siger Nanna Simone Jensen.

 

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Nanna Simone Jensen
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk