Vores interne arbejde med bæredygtighed

Vi arbejder aktivt med FNs verdensmål i bestræbelsen på at gøre Lederne til en bæredygtig arbejdsplads. Vi har særligt fokus på nedenstående verdensmål.

Sundhed og trivsel

Vi har stort fokus på, at alle medarbejdere trives. Vi ønsker, at arbejdsliv og privatliv kan hænge sammen for alle ansatte, og vi arbejder generelt på at minimere stress.

 • Fokus på trivsel og arbejdsliv via 1:1, APV og MUS.
 • Tilbud om kursus i mindfulness.
 • Tilbud om yoga, outdoortræning og massageordning.
 • Tilbud om sundhedsforsikring via PFA.
 • Fleksibilitet ved hjemmearbejde op til to gange om ugen.
 • Tilbud om bevægelse i arbejdstiden med OfficeFit.
 • Svanemærket kantine med fokus på økologi og sund mad.
 • Vi deltager i Vi cykler til arbejde, Tæl skridt og DHL.
Verdensmål 3 Sundhed og trivsel | Karriere i Lederne

Kvalitetsuddannelse

Vi lægger stor vægt på, at både ledere og medarbejdere internt i organisationen løbende har mulighed for kompetenceudvikling, så hver enkelt medarbejder hele tiden oplever at have de rette kompetencer til at løfte sine opgaver.

 • Strategisk kompetenceudvikling af alle medarbejdere.
 • Løbende kompetenceudvikling af ledere og ledergrupper.
 • Interne tværgående kurser.
 • Særlig fokus på lederudvikling i 360 grader måling.
 • Læringssite på Moodle till forskellige læringsforløb.
Verdensmål 3 Kvalitetsuddannelse | Karriere i Lederne

Ligestilling mellem kønnene

Det er vigtigt for os, at vi også internt lever op til de høje ambitioner for kvinder i ledelse, som vi er bannerfører for. Vi har stort fokus på at sikre ligestilling og diversitet.

 • Ansættelse af den mest kompetente til jobbet uanset køn, alder, etnicitet m.m.
 • Diversitet i medarbejdersammensætningen.
 • Ligestilling i barsel – 24 uger til begge forældre.
 • Løbende mål om minimum 40 % kvinder i den samlede ledergruppe og i hovedbestyrelsen.
 • 0-tolerance over for sexchikane.
 • Fokus på at sikre ligeløn mellem kønnene.
Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene | Karriere i Lederne

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi har i Lederne sat os det ambitiøse mål om, at vi fortsat vil udvikle os til at være blandt de mest attraktive arbejdspladser og organisationer i Danmark. For kompetente medarbejdere, der trives og er motiverede, er nøglen til at lykkes med at skabe gode resultater for vores medlemmer.

 • Fokus på fortsat at styrke Lederne som attraktiv arbejdsplads.
 • Løfte Ledernes sociale ansvar, bl.a. via ansættelse af flygtninge, autister, ledige via jobcentret, praktikanter m.fl.
 • Vi er den del af Great Place To Work – for at sikre fokus på medarbejdertilfredshed.
Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst | Karriere i Lederne

Ansvarligt forbrug og produktion

Gennem vores valg af leverandører, investeringer og indkøb sikrer vi grønne og bæredygtige løsninger.

 • Mulighed for pensionsordning med klimavenlige investeringer via PFA Klima Plus.
 • Fokus på ressourceforbrug, affaldssortering og madspild.
 • Udvikle en bæredygtig indkøbsadfærd, hvor der stilles krav til leverandørens produktion og adfærd.
 • Vi har fokus på at vores midler investeres bæredygtigt
 • Svanemærket kantine og sølvmærket i økologi.
 • Bærbare computere fra Circulate Computing når muligt.
 • Genbrugssalon for medarbejdere.
 • Genbrug og genanvendelse af inventar når muligt.
Verdensmål 12 ansvarlig forbrug og produktion | Karriere i Lederne

Klimaindsats

Vi bidrager til at bekæmpe klimaforandringerne ved at begrænse vores CO2-aftryk. Vores mål er, at vi i 2025 har reduceret vores CO2-aftryk med minimum 70 % i forhold til 2018. I 2021 nedbragte vi vores CO2-udledningen med 56 %.

 • Grøn energi fra Ørsteds europæiske vindmøller.
 • Vi deltager i Vi cykler på arbejde.
 • Ledernes biler udskiftes løbende med el-biler.
 • Vi har 12 el-ladere til biler på parkeringspladsen.
 • Grøn taxa-service.
 • Mulighed for at låne cykel eller el-cykel til møder i byen.
 • Nye vinduer, som skal minimere energiforbruget med 10 %.
 • Vi deltager aktivt i World Cleanup day og Naturfredningsforeningens affaldsindsamlingsuge.
Verdensmål 13 klima | Karriere i Lederne