Beretning 2023

Ledernes årsberetning giver et tilbageblik på udviklingen i medlemsydelser, en beskrivelse af arbejdet for at sætte ledelse på dagsorden samt tal og fakta om bæredygtig ledelse. 

Som faglig organisation for mere end 136.000 medlemmer hjælper vi dem, der går forrest, med at gå den rette vej. Ledere skal i dag leve op til mange forventninger i en verden under pres. Derfor er det afgørende, at de har en organisation bag sig, der sikrer dem juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig tryghed.

At drive bæredygtig ledelse kræver evner, styrke og mod til at træffe vanskelige beslutninger og navigere i svære dilemmaer. I Lederne arbejder vi for at skabe de bedst mulige vilkår for alle, der tager det ansvar på sig.

Verden bliver stadig mere kompleks, og forandringer sker hurtigere end nogensinde. Vi har brug for dygtige ledere på alle niveauer, der gør udfordringer til muligheder, og som former den verden og de arbejdspladser, vi ønsker i dag, i morgen og i kommende år.

Vi arbejder for at dem, der går forrest, er klædt på til at navigere i vanskelige dilemmaer og træffe bæredygtige beslutninger. Vi kalder det bæredygtig ledelse.

Derfor er ansvarlighed og bæredygtig ledelse også er en integreret del af Ledernes egen drift og indgår med en række ESG-nøgletal i vores årsberetning for 2023.

Læs mere om bæredygtighed i Lederne

Beretningen-23_1200x800_noegletal

Nøgletal og resultater

Lederne var igen i 2023 en organisation i vækst, og det samlede medlemstal kom op på 136.074.

Økonomisk og juridisk tryghed er kernen i det, vi tilbyder vores medlemmer. Vores jurister har hjulpet mange medlemmer om ansættelsesvilkår, kontrakter, barsel, ferie og løn. Mere end 26.500 afsluttede ansættelsesretlige sager blev det til. Og det lykkedes at forhandle 193,4 millioner kroner hjem til medlemmerne.

Medlemmerne kvitterer med en medlemstilfredshed på 94%. Og det er vi stolte af.

Et buldrende arbejdsmarked betyder flere kortvarige ledige, der dog hurtigt kommer i job igen. Det har medført en stigning i henvendelser fra vores medlemmer om rådgivning og opkvalificering.

Flere og flere medlemmer benyttede sig af muligheden for en sparring med vores ledelseseksperter, hvor de sparrer om udvikling af karriere, stress, trivsel, ledelse eller spørgsmål om løn. I 2023 blev der afholdt næsten 3.800 sparringer.
Aarsberetning_2023_1920x1080

ESG Profilen er et gratis strategisk værktøj til bæredygtig omstilling
I 2023 lancerede Lederne ESG Profilen. ESG Profilen er et gratis værktøj til ledere til at arbejde strategisk med virksomhedens bæredygtige omstilling.

Ved at indtaste ESG-data får lederen et digitalt overblik over virksomhedens bæredygtige omstilling. Og med det overblik kan virksomheder imødekomme de krav og forventninger, der stilles til virksomheder – i dag og i fremtiden.

ESG Profilen er skabt af Lederne med involvering af medlemmerne og i samarbejde med eksperter fra Deloitte og Danske Bank.

Ledelse er et fag, der gør andre fag bedre
Ledernes lokalafdelinger afholdt i 2023 mere end 80 medlemsarrangementer og bidrager dermed til at holde medlemmer og ledelsesinteresserede opdaterede på de nyeste tendenser inden for ledelse og lederrollen.

Lederne Kompetencecenter omsætter aktuel viden om ledelse til målrettede kurser og uddannelser til alle med ledelsesinteresse. Der var særligt stor søgning efter bæredygtige kompetencer og kurser med fokus på konkrete anvisninger og værktøj til ESG-rapportering i 2023.

Lederalliancen hjælper unge i gang
Et andet eksempel på et samarbejde, der skal styrke bæredygtig ledelse, er Lederalliancen. Lederalliancen er en indsats, der skal hjælpe de over 43.000 unge, som hverken er i job eller uddannelse.

I Lederalliancen bringer vi de unge og erhvervslivet sammen, så de unge kan få en vej ind på arbejdsmarkedet. Og opbakningen har været stor. I 2023 er vi nået op på mere end 100 ledere og virksomheder, der er involveret i arbejdet.

Lederalliancen blev søsat af Lederne i slutningen af 2022 og er i dag et partnerskab med Videnshuset Cabi og Dansk Industri. Vi har en fælles ambition om at give så mange unge som muligt en hånd i ryggen. Lederalliancen modtager støtte fra Tuborgfondet.

Læs mere om Lederalliancen

Fokus på klima og miljø
Vi har fortsat fokus på kampen mod klimakrisen og på at inspirere ledere til at udvikle deres lederskab i en retning, der tager vare på klimaet og samtidig fremtidssikrer virksomheden.

I 2023 udkom Ledernes publikation ’Fra klimakrise til klimahandling. 10 principper for fremtidens klimalederskab’ på engelsk. Publikationen er gennem CEC stillet til rådighed for europæiske ledere, Europa-Parlamentets politikere og studerende på DTU’s Master i Sustainable Leadership.

I Lederne lever vi op til vores mission om at gå foran dem, der går forrest. Det gælder også på klimaområdet, hvor vi har reduceret vores CO2e-aftryk med 61 % i forhold til 2018. Vi er dermed godt på vej til at nå vores mål om en reduktion på minimum 70 % i 2025.

Ligestilling
Kønsdiversitet har været en mærkesag for Lederne i mange år. Vi er derfor stolte af, at vi har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i vores hovedbestyrelse, direktion og ledergruppe. Faktisk lever vi allerede op til Danmarks mål om mindst 40 procent kvinder på ledelsesgangene i 2030.

Sammen gør vi en verden til forskel
I vores beretning for 2023 rapporterer vi på vores kerneydelser og vores miljømæssige, sociale og ledelsesforhold. Du kan læse mere om vores resultater, initiativer og bæredygtighedsrapportering. 

Sammen gør vi en verden til forskel

I vores beretning for 2023 rapporterer vi både på medlemsydelser, arbejdet for at sætte ledelse på dagsorden og organisationens miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Blade

Bæredygtighed i Lederne

Som faglig organisation for mere end 135.000 danske ledere har vi et særligt ansvar for at vise vejen til de bæredygtige forandringer, som verden har brug for. Læs mere om Ledernes egne miljømæssige-, sociale- og ledelsesforhold.

Bæredygtig ledelse

Sammen gør vi en verden til forskel

Gennem stærke partnerskaber og en model for bæredygtig ledelse arbejder Lederne for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er klædt godt på til den bæredygtige omstilling.

Beretningen-23_1200x800_forsider

Alle Ledernes årsberetninger

Vil du vide mere om Ledernes arbejde gennem årene? Her kan du se alle Ledernes årsberetninger siden 2011. Alle beretninger har et kort resumé, og du kan downloade både nye og ældre årsberetninger.