Beretning for Lederne 2020

Resumé:

Corona-krisen har gjort bæredygtig ledelse endnu vigtigere

Corona har desværre fyldt rigtig meget i det meste af det, vi har beskæftiget os med det sidste års tid. Det afspejler denne beretning naturligvis. Vi er sat i verden for at skabe værdi for medlemmerne, og det har vi gjort – aldrig har vores arbejde givet anledning til så megen tilfredshed blandt medlemmerne som det seneste år. En meget stor tak til alle vores medarbejdere og ledere for indsatsen med at dulme de dårligdomme, coronaen førte med sig blandt vores medlemmer.


Desværre var det ikke kun coronaen i sig selv, der var med til at gøre dagligdagen besværlig – en til tider manglende indsigt og forståelse for det private erhvervslivs vilkår fra et politisk flertal på Christiansborg har gjort sit til, at livet i dansk erhvervsliv blev unødigt besværligt. Må det være fortid - der er i den grad behov for at kigge fremad.


Den grønne omstilling skal være med til at løfte os ud af coronaens tungsind. Et tungsind, som vil blive mange gange værre, hvis ikke vi for alvor får gang i den grønne omstilling verden over. Som et af de rigeste samfund i verden har vi en forpligtelse til at gå foran de fleste.


Den grønne omstilling handler om rigtig mange ting - etablering af energiøer, power to X, el-biler på vejene, CO2 afgifter - for bare at nævne nogle få. Du kan selv fortsætte rækken af initiativer, som forhåbentlig er på vej til at blive en realitet, inden det bliver for sent. Initiativer, hvor der er opbakning til langt det meste fra vores side.
 

Årsberetning 2020 | Bæredygtig ledelse | ansvarlighed, lederskab, ydmyghed

For Ledernes Hovedorganisation handler den grønne omstilling om at tænke bæredygtighed ind i alt det, vi beskæftiger os med. De fem verdensmål, vi har sat som ramme for vores arbejde med bæredygtighed, afspejler i høj grad vores DNA.


Bæredygtig Ledelse handler rigtig meget om mennesker, og den tilgang vi som ledere har til vores medarbejdere. Vores bidrag til den grønne omstilling i de kommende år vil derfor helt naturligt tage sit udgangspunkt i det menneskelige aspekt. Det er her, vi fremover skal være med til at give vores medlemmer et ståsted - med værktøjer og holdninger til at praktisere bæredygtig ledelse.


God læselyst


Svens Askær, formand og

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør