Lederforeningens sekretariat

Sekretariatsleder
Janne Kjær

Kontakt:
21 27 84 28
janne(at)lederforeningen.dk