Ledelse og administration - tværfaglige ledelsesformer

Fælles omdrejningspunkt for gruppen er lederudvikling og sparring med andre indenfor feltet ledelse og personlig udvikling.

Gruppens medlemmer består af ledere på flere forskellige niveauer i organisationen – dette fra den selvstændige virksomhedsejer, afdelingsleder og projektlederen. Der er en bred branche repræsentation i gruppen.

Emnerne er mange: strategi, ledelses dilemmaer, strategi, udvikling af medarbejdere, selvledelse etc. For at komme i dybden med problemstillinger og dilemmaer er det for gruppen vigtigt at møderne prioriteres, og at der i gruppen findes tilstrækkelig åbenhed og fortrolighed til at emnerne kan drøftes i dybden med gensidig respekt.

Værd at vide

Mødefrekvens

Gruppen mødes 5 – 6 gange om året.

Møderne afholdes på hverdage og starter kl. 16.30 og slutter senest kl. 20.00.

Værtskabet for møderne går på skift blandt gruppens medlemmer.    

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk