Miniguide: Sådan skaber du et godt psykisk arbejdsmiljø

Der er meget at vinde ved at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Både for dine medarbejdere og for dig som leder. Her udpeger vores ledelsesrådgiver fem fokuspunkter, som vil styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Kvinde smiler til møde på kontoret

Det psykiske arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen med, hvordan medarbejderne trives og præsterer i jobbet.

Halter det psykiske arbejdsmiljø, kan det føre til stress, udbrændthed og i sidste ende medarbejderflugt. Er arbejdsmiljøet omvendt trygt og anerkendende, vil det skabe motiverede, effektive medarbejdere, der har modet til at udvikle nye ideer.

Der er med andre ord meget at vinde ved at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Også for dig som leder.

"Trygge og tillidsvækkende rammer fører ikke alene til forhøjet arbejdsglæde og performance blandt medarbejderne. Det er faktisk en forudsætning for, at du kan lykkes som leder", forklarer Michael Uhrenholt, der er ledelsesrådgiver hos Lederne.

"Hvis dine medarbejdere ikke trives og føler, at du stoler på dem, mister de modet til at gå nye veje og træffe selvstændige valg. Og så ender du med at bruge al din tid på at uddelegere og følge op på selv de mindste opgaver, siger han.

Men det kræver en stor og vedvarende indsats, mener Michael Uhrenholt, at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

”Det tager tid at ændre en kultur. Og ikke mindst prioritering i det daglige. Men hvis medarbejderne kan se, at du arbejder for at skabe de bedste rammer for dem, vil opbakningen til dig være stor,” fastslår han.

Her er fem fokuspunkter, der ifølge Michael Uhrenholt vil styrke det psykiske arbejdsmiljø

1 – Giv indflydelse til medarbejderne

Forskning peger entydigt på, at indflydelse i arbejdet er tæt forbundet med medarbejdernes mentale helbred.

At give medarbejderne indflydelse på arbejdet er en måde at vise dem på, at du har tillid til dem og stoler på deres faglighed. Og det skaber arbejdsglæde og motivation. Giv derfor medarbejderne plads til, at de kan bringe deres faglighed og egen tilgang til opgaveløsningen i spil.

Giv dem også mulighed for at have indflydelse på rammerne for jobbet – for eksempel i forhold til arbejdstider og -sted, arbejdsstedets indretning, og hvem, han eller hun udfører opgaverne sammen med.

Du skal holde fast i, at du som leder har ledelsesretten. Men husk, at det ikke er at lægge ledelsesansvaret fra dig, når du uddelegerer opgaverne og give medarbejderne mulighed for at påvirke arbejdet. Det er netop med til at sikre et tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor den enkelte føler sig set og respekteret.

2 – Skab balance mellem krav og ressourcer

Overbebyrder du dine medarbejdere med for mange krav og for store opgaver, vil det kunne føre til faldende motivation og i sidste ende stress og udbrændthed. Og dermed også til en dårligere opgaveløsning.

Derfor er det vigtigt, at du løbende forventningsafstemmer med den enkelte medarbejder. Måske er han eller hun blevet hurtigere færdig med en opgave end forventet og har derfor fået luft i kalenderen til nye opgaver. Måske har medarbejderen brug for hjælp til at prioritere de eksisterende opgaver. Eller måske har medarbejderen så travlt, at der er brug for en hjælpende hånd fra en anden medarbejder.

Det handler om at finde en balance, hvor medarbejderen føler sig fagligt udfordret og oplever at være en vigtig del af opgaveløsningen, men samtidig kan overskue opgaverne og løse dem i et fornuftigt tempo. For mange vil det være svært at skulle sige til sin leder, at man føler sig overbebyrdet. Så sørg for at spørge ind til opgaverne. Vær nysgerrig. Og ret opgavemængden og tidsplanen til i fællesskab, hvis balancen er skæv.

3 – Husk at anerkende dine medarbejdere 

Både de enkelte medarbejdere, men også dit team som helhed, har brug for anerkendelse. Men hvis anerkendelsen skal virke efter hensigten, skal den ikke alene være oprigtig, men også så tilpas konkret, at medarbejderen kan lære noget af den.

Vær derfor præcis med, hvad dine rosende ord er møntet på. Handler det om slutproduktet, så peg på, hvad du er særligt tilfreds med. Men husk også at give anerkendelse for processen. Måske var dine medarbejdere gode til at sparre med hinanden. Eller måske fungerede projektstyringen bedre end normalt.

Er du konkret og præcis, når du roser dine medarbejdere, vil det stå klart for dem, hvad de fremover skal gøre mere af. Og dermed også, hvad de skal nedtone eller helt undgå.

Men husk at dosere de anerkendende ord rigtigt. Falder de for tit, vil medarbejderne nemlig få svært ved at gennemskue, hvornår de har ydet en ekstra god indsats. Og dermed vil anerkendelsen miste sin styrke.

4 – Giv plads til uenighed

Medarbejderne skal have lov og plads til at sige deres mening. Dels fordi det fremmer innovationen, når medarbejderne tør sætte spørgsmålstegn ved produkterne og arbejdsgangene. Men også fordi det fremmer arbejdslysten, hvis man som medarbejder oplever, at ens holdning og input bliver taget seriøst af ledere såvel som kolleger.

Lad derfor være med at skyde dine medarbejderes forslag og meninger ned. Også selvom du umiddelbart er uenig. Spørg ind, og vær nysgerrig. Måske finder du ud af, at medarbejderen faktisk har en pointe med sin kritik. Og at kritikken i sidste ende kan føre til, at I kan udvikle et bedre eller helt nyt produkt.

Uanset hvad, er det med til at styrke det psykiske arbejdsmiljø, hvis medarbejderne ved, at de må ytre sig åbent og ærligt. Og ikke bliver ramt af repressalier, hvis de siger kolleger eller ledere imod.

5 – Vis, at det er okay at fejle 

Det giver en psykologisk tryghed at vide, at det er okay at fejle. En nulfejlskultur, derimod, dræber enhver form for innovation og handlekraft. Og skader samtidig motivationen og arbejdsglæden.

Vis dine medarbejdere, at det er okay at fejle, ved at stå ved, når du selv har ramt skævt med en opgave. Men lad være med at gøre det personligt. Fokuser på det faglige. Og vis, at du har lært af din fejl og derfor er blevet klogere.

Det vil gøre det mindre sårbart for dine medarbejdere at begå fejl. Og ikke mindst at turde tale om dem. Det handler om at fremelske en kultur, hvor fejl ses som en vej til læring og en større forståelse for opgavernes kompleksitet.

Michael Uhrenholdt er vært på den nye podcast Lederskabet

Michael Uhrenholt

Michael Uhrenholt er en del af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Han har særligt kompetencer inden for blandt andet lederudvikling og rekruttering og har været hos Lederne siden 2007.

Hvem passer på dig, når du passer på dine medarbejdere?

At skabe et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere er en central del af lederjobbet. Men vi taler sjældent om lederens psykiske arbejdsmiljø. Og det er et stort problem, mener to erhvervspsykologer.