Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Aktieoptioner og warrants

Som en del af din aflønning kan du blive tilbudt aktieoptioner eller warrants.

Ideen med optionsaflønning er at øge din loyalitet og dit engagement over for virksomheden. Går det godt for virksomheden, går det godt for dig. Dermed er der heller ikke garanti for gevinst. Du bør derfor være opmærksom på, om du giver afkald på en lønstigning, bonus eller lignende for at modtage optionerne.

Hvad er aktieoptioner og warrants?

Optioner

Hvis du bliver tilbudt optioner, giver det dig ret – men ikke pligt til inden for en given periode at købe eksisterende aktier i din virksomhed til en på forhånd fastlagt kurs (option = mulighed).

Warrants

Bliver du tilbudt en tegningsret (warrant), får du ret – men ikke pligt til på et senere tidspunkt at tegne nye aktier i virksomheden. Det vil sige aktier, som følger af en aktieudvidelse i virksomheden. Du vil opnå en gevinst, hvis markedskursen på de nye aktier er højere end den aftalte tegningskurs.

Hvis du fratræder

Hvis du selv siger op, hvis du bliver opsagt på grund af misligholdelse, eller hvis du berettiget bliver bortvist, mister du de optioner eller warrants, du ikke senest på fratrædelsestidspunktet har udnyttet (konverteret om til ejerandele). Bliver du derimod opsagt af virksomheden af andre grunde end misligholdelse, kan du beholde dine optioner, selvom du fratræder.

Det er i strid med aktieoptionsloven, hvis virksomheden i denne situation forkorter perioden, hvor du kan udnytte dine optioner, da du i forhold til eventuel udnyttelse af dine optioner (warrants) skal stilles som om, du slet ikke er blevet opsagt. Af samme grund bevarer du retten til en forholdsmæssig andel af de optioner, du ville være blevet tildelt, hvis du havde været ansat på tildelingstidspunktet. Dette svarer til princippet i funktionærloven, hvis du er omfattet af en bonusordning.

Læs mere om resultatløn ved fratrædelse her 
Du kan godt aftale dig frem til en bedre retsstilling end lovens, så du for eksempel kan bevare dine aktieoptioner, selvom du selv opsiger sin stilling. Derfor anbefaler vi, at du får vores jurister til at gennemgå aftaleudkastet, inden du skriver under på en aktielønsordning.

Når optionerne udnyttes

Aktieoptionsloven vedrører alene tildelte rettigheder til at -via optioner/warrants- at erhverve kapitalandele (aktier/anparter) i et selskab. Når/hvis du vælger at udnytte dine optioner/warrants (altså faktisk erhverve aktier/anparter i henhold til aftalen), er ejerskabet af aktien/anparten ikke længere reguleret af aktieoptionsloven.

Derimod kan der være regler i en ejeraftale, der eksempelvis vedrører pligt til salg af kapitalandelene ved ansættelsens ophør.

Har du fået tildelt optioner og/eller warrants før oktober 2004, gælder andre regler. Du kan kontakte os, hvis dette er tilfældet.

Hjælp til dig

Juridisk rådgivning

Opdateret: 27.03.2018

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback