Inkluderende ledelse er et nøgleord for fremtidens arbejdsplads

Flere og flere virksomheder har forstået vigtigheden af en åben og rummelig kultur med et inkluderende arbejdsmiljø, hvor forskellighed er en styrke, og hvor alle er velkomne og kan føle sig tilpas som dem, de er.

LGBT

En inkluderende arbejdskultur skal skabes på tværs af parametre som køn, alder, uddannelse, etnicitet, nationalitet, seksuel orientering og kønsidentitet. Det giver ikke kun mening rent menneskeligt, det er også god forretning. Med et bredere spektrum af medarbejdere og kompetencer kommer flere perspektiver og originale ideer, hvilket styrker innovation og samarbejde. Den inkluderende arbejdsplads er samtidig en attraktiv arbejdsplads, der blandt andet beror på evnen til at give plads til forskellighed og bringe de rette kompetencer i spil.

Alt dette kræver dygtige ledere. Fremadsynede ledere der forstår vigtigheden af, at medarbejdere er forskellige og bidrager ud fra forskellige forudsætninger og baggrunde. Ledere, der tør hylde netop det. Ledere, der fremmer et mangfoldigt fællesskab og bringer medarbejderes potentiale og talent frem på bedste vis. Og ikke mindst ledere der inkluderer og ikke er bange for at udfordre egne ubevidste fordomme samt blive opmærksomme på blinde vinkler.

Mangfoldighed - også på arbejdspladsen

LGBT | Alle skal kunne gå på arbejde som den, de er

LGBT+

Der skal være plads til alle på arbejdspladsen, uanset køn og seksuel orientering. Find inspiration til, hvordan du som leder kan være en rollemodel og sætte et godt eksempel for dine medarbejdere.

LGBT kodeks Som leder skal vi kende vores ansvar

Diskrimination

Diversitet er kommet for at blive. Det er vigtigt, at du som leder går forrest i kampen mod diskrimination - for dine medarbejderes og for din egen skyld. Læs med her for gode råd til, hvordan du forebygger og håndterer forskellige former for diskrimination. 

Vil du vide mere?

Jura: Chikane er ulovlig forskelsbehandling

Direkte eller indirekte forskelsbehandling (diskrimination) pga. seksuel orientering, hudfarve, handicap, religion mm. er ulovligt på det danske arbejdsmarked. Det er reguleret af bekendtgørelse af Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Ifølge loven betragtes chikane som forskelsbehandling, og lovens stk. 4 lyder:

"Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende."

Læs mere på Retsinformations hjemmeside

Hvis du er i tvivl om eller har spørgsmål til lovgivningen, er du velkommen til at kontakte Ledernes juridiske rådgivere

Sådan kan Lederne hjælpe dig

Lederne står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål vedrørende inklusion, chikane, forskelsbehandling eller diskrimination på arbejdspladsen, hvad enten du er involveret i en konkret sag eller står overfor ledelsesmæssige spørgsmål omhandlende forebyggelse og håndtering.

Få juridisk rådgivning

Bestil en Trivselssparring

Bestil en Ledersparring

Arbejdstilsynets hotline for mobning og chikane

Arbejdstilsynets hotline kan også hjælpe dig i spørgsmål vedrørende krænkende handlinger, herunder mobning og (sex)chikane. Alle kan kontakte hotlinen, både medarbejdere, der bliver udsat for krænkende handlinger, mobning og/eller chikane, virksomheder med akutte problemer med chikane/mobning og virksomheder, der ønsker at forebygge det på arbejdspladsen.

Læs om Arbejdstilsynets hotline for mobning og chikane

Du kan kontakte Arbejdstilsynets hotline om mobning og chikane på telefon 7022 1280. Åbningstiden er kl. 8.00-15.00 mandag til torsdag og kl. 8.00-14.00 om fredagen.

Behov for sparring?

Vi rådgiver årligt 360 medlemmer i konkrete trivselsudfordringer

Trivselssparring

Få sparring fra vores erfarne rådgivere omkring din trivsel, hvis du oplever diskrimination og racisme på din arbejdsplads.

Mand der står med hovedet på skrå

Ledersparring

Få sparring fra vores erfarne ledelsesrådgivere til håndtering af diskrimination og racisme på din arbejdsplads.

Har du brug for rådgivning? | Lederne

Juridisk rådgivning

Få professionel juridisk rådgivning af vores eksperter, hvis du oplever diskrimination, eller hvis du har spørgsmål til lovgivningen.