Mit Lederne

Opsigelse

Er du særligt beskyttet?

Når du er særligt beskyttet, kan din arbejdsgiver ikke bare opsige dig.

Hvis du er gravid eller er/skal på barsels- eller forældreorlov, når du bliver sagt op, er du særligt beskyttet. Det samme er tilfældet, hvis opsigelsen skyldes diskrimination eller anden forskelsbehandling. Derudover er du særligt beskyttet, hvis du er medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant eller stiller op til kommunalvalget.

Hvordan er du beskyttet?

Gravid eller på barsel

Hvis du bliver afskediget, mens du er gravid, og din arbejdsgiver kender til graviditeten, skal din arbejdsgiver bevise, at afskedigelsen ikke har noget med graviditeten at gøre. Hvis din arbejdsgiver ikke kan bevise, at graviditeten ikke havde indflydelse på opsigelsen af dig, har du ret til en kompensation for uberettiget afskedigelse.

Beskyttelsen mod afskedigelse gælder også, hvis du har oplyst din arbejdsgiver om, at du – som far eller medmor - skal holde orlov på grund af barsel eller adoption.

Kommunalbestyrelsesmedlem

Hvis du er valgt til kommunalbestyrelsen eller er opstillet på en kandidatliste for at blive valgt til kommunalbestyrelsen, er du særligt beskyttet mod afskedigelse. Hvis din arbejdsgiver afskediger dig i en sådan situation, skal han bevise, at afskedigelsen ikke skyldes dit politiske arbejde. Hvis han ikke kan det, kan han dømmes til at betale en godtgørelse til dig. Godtgørelsen kan højst udgøre et beløb svarende til 78 ugers løn.

Talsmand

Som talsmand er du beskyttet af Lederaftalen. Det betyder, at den virksomhed, hvor du er valgt til talsmand, er forpligtet til at underrette og gå i forhandling med Lederne, før de må opsige dig.

Er du blevet opsagt som talsmand, kan du ansøge om talsmandsgodtgørelse.

s om opsigelse og talsmandsgodtgørelse

Læs Lederaftalen (pdf)

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Du kan godt blive opsagt, selv om du er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er du indirekte beskyttet af Lederaftalen. Derfor er den virksomhed, hvor du er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, forpligtet til at underrette og gå i forhandling med Lederne, før de må opsige dig.

Læs mere om beskyttelse mod opsigelse
Læs Lederaftalen (pdf)

Forbud mod forskelsbeshandling

Alle lønmodtagere skal behandles lige, hvilket blandt andet vil sige, at din arbejdsgiver  ikke må afskedige dig på grund af eksempelvis race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Kontakt os, hvis du har en mistanke om, at du er blevet opsagt på grund af sådanne forhold, så kan vi hjælpe dig.

Kontakt Ledernes jurister

Opdateret: 18.10.2019